Orientační modlitební program duchovní pouště pro kněze (1,5 dne v týdnu)

Předkládáme orientační modlitební program přípravy kněžstva k vnitřní misii:

Neděle večer příjezd

 • 22:00 noční klid

Pozn. Půst je od nedělní večeře až do pondělí do večeře. Kdo má potíže se zdravím, stravuje se individuálně.

Pondělí:

 • 5:40 vstávání
 • 6:00-7:00 – 1. hod. vnitřní modlitby, pak svědectví z modlitby (http://vkpatriarhat.org/cz/?p=31461)
 • 9:00-10:00 – 2. hod. vnitřní modlitby, pak svědectví z modlitby a duchovní rozhovory
 • 11:30-12:30 – 3. hod. vnitřní modlitby, pak svědectví z modlitby a odpočinek
 • 15:00-16:00 – 4. hod. vnitřní modlitby, pak svědectví z modlitby
 • 17:00-17:30 večeře
 • 17:30-20:00 pokračování bratrského společenství, diskuze, aktuální problémy
 • 20:00-21:00 pronášení osobních díků a chval + zpěvy
 • 21:00 požehnání kněží na 4 světové strany
 • 22:00 noční klid

Úterý:

 • 5:40 vstávání
 • 6:00-7:00 – 1. hodina vnitřní modlitby, pak svědectví z modlitby a snídaně
 • 9:00-10:00 – 2. hodina vnitřní modlitby, pak svědectví z modlitby
 • 11:00-12:00 modlitba vzájemně za sebe, každý stručně poví svůj problém a za co chce, aby se spolubratři pomodlili
 • 13:00 oběd a po obědě rozjezd domů

 

Stáhnout: Orientační modlitební program duchovní pouště pro kněze (1,5 dne v týdnu)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)