Slovo života – Ř 5,9 (3. 6 – 17. 6. 2018)

„Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve,

budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.“

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Aby byl spravedlivý požadavek Zákona naplněn v nás, kdo nechodíme podle těla, ale podle Ducha.“

Ř 8,4 (20. 10. – 3. 11. 2019)