Rusko se musí distancovat od sebevražedného krétského sněmu (+ video)

24. 4. 2018

Rusko je v současnosti vystaveno velkému tlaku Nového světového řádu, který sleduje redukci, de facto genocidu lidstva. K prosazení svého systému používá i křesťanskou hierarchii, jak to dnes vidíme na Vatikánu. Snahou globalistů je, aby i pravoslavná církev přijala skryté hereze. Před 100 lety ve Fatimě svatá Bohorodička oznámila: „Jestliže se Rusko obrátí, nebude světová katastrofa.“

Prvním krokem k obrácení je, že se vedení pravoslavné církve veřejně distancuje od sebevražedného sněmu na Krétě a odsoudí okultismus. Ten reprezentují vědmy, čarodějové, mágové, různí parapsychologové a paranormální léčitelé. Jde tu o falešné duchovno, spojené s démonskými silami. Ty narušují lidskou psychiku a vedou do věčného zavržení.

Proč se musí Rusko distancovat od sněmu na Krétě?

Sněm první den schválil heretický dokument pod názvem „Misie pravoslavné církve v současném světě“.

Namítáme, že nelze nazývat misií to, kde není na prvním místě hlásáno obrácení a přijetí Krista jako jediného Spasitele a kde nedochází k vysvobození z otroctví ďábla a z pout pohanství. Zde jde o antimisii, o sebevraždu pravoslavné církve. Dokument začíná frází: „Vklad pravoslavné církve k dosažení míru, spravedlnosti, svobody, bratrství a lásky mezi národy a odstranění rasové a jiných diskriminací.“

Takové fráze dnes používají architekti NWO a zednáři.

Jaký byl cíl Sněmu na Krétě a jaké k němu použil prostředky? Cílem bylo započít proces převedení pravoslavné církve do celosvětového pseudonáboženství New Age. Prostředky lze shrnout do tří hesel:

1) odstranění fanatismu: citace z dokumentu: „překonání jakéhokoliv projevu fanatismu“. Pravdivé křesťanství, hájící Boží zákony, je tímto dokumentem už odsouzeno jako fanatismus.

2) odstranění diskriminace: citace z dokumentu: „pravoslavná církev nepřijímá diskriminaci…, protože diskriminace předpokládá rozdíl důstojnosti mezi lidmi“. Tímto je dnes prosazen homosexualismus a amorální gender do nitra církve.

3) internáboženský dialog: citace z dokumentu: „Pravoslavné církve jsou pozvány spolupracovat na mezináboženském dialogu… vylučuje pokusy o dominování jednoho náboženství nad druhými.“ Tím krétský sněm staví na stejnou rovinu Kristovu vykupitelskou smrt na kříži s úctou k pohanským démonům. A to je zločin!

Sněm měl jasný úkol: církev už nesmí být překážkou antikristovské globalizaci, která sleduje satanizaci světa.

Sněm schválením herezí splnil účel. Teď už se mnozí hierarchové a teologové mají na co odvolávat. Budou už donekonečna mantrovat tyto tři heretické, sebevražedné principy. Písmo svaté a svatá Tradice už pro ně nejsou nejvyšší autoritou. Všichni studenti teologie, kněží i řeholníci musí tyto postoje akceptovat. Ve všech náboženských časopisech a knihách budou dokumenty sněmu stavěny jako nejvyšší norma pravoslavné církve. Tak to dělala katolická hierarchie a teologové, když popularizovali hereze II. vatikánského koncilu. Kdo by argumentoval Písmem svatým, církevními Otci a svatou Tradicí, bude označen za rozkolníka a buřiče. Paradoxem je, že o likvidaci křesťanství se nepostarali ateisté nebo satanisté, ale vlastní církevní hierarchové, kteří k tomu zneužili církevní autoritu, aby jako Jidáš zprostředkovali smrt Krista a nyní církve.

V dokumentu je použita psychologická manipulace na základě pozitivních pojmů: „pravoslavná církev nepřijímá diskriminaci“. Křesťan, který bude hájit Boží zákon, tím bude protiřečit dokumentu potvrzenému Sněmem. Tak se ocitne v pozici rozkolníka a zároveň fanatika a bude obviněn z diskriminace!

V témže roce byl rovněž zveřejněn tajný dokument ze Štrasburku. Plánuje likvidaci pravoslavné církve převedením do globalizační anticírkve New Age. Rovněž dokument určuje, jak zlikvidovat posvátnou horu Athos a učinit z ní duchovní Babylon. Tento proces bohužel už začal.

K dalšímu dokumentu Krétského sněmu

Z dokumentu jasně vyplývá, že nejde o jednotu křesťanů, ale o sjednocování se s apostazí Vatikánu, který na sebe stáhl Boží anathemu.

Dokumenty Sněmu mají za cíl dvě hlavní věci: prosadit do církve skrze internáboženský dialog pohanství a gender ideologii. Odůvodňují to termínem: odstranění diskriminace. V podstatě tím boří samy základy pravověrné víry i morálních hodnot. Používají při tom křesťanskou terminologii a rouhačsky manipulují Božím slovem (srov. Gal 3,28). Cílem Sněmu bylo připravit cestu antikristu.

Co povědět na závěr?

Nejvyšší představitelé pravoslavné církve v Rusku, stojí před vámi svatá povinnost: Veřejně se distancujte od sebevražedného krétského sněmu!

 

+ Metoděj OSBMr                      + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

 

Stáhnout: Rusko se musí distancovat od sebevražedného krétského sněmu (24. 4. 2018)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Víme přece, že starý člověk náš byl spolu
s ním ukřižován, aby bylo umrtveno tělo
hříchu, a my už hříchu neotročili.“

Ř 6,6 (23. 9. 2018 – 7. 10. 2018)