Němečtí biskupové povýšili ohavnost na svátost

6. 2. 2018

Německý kardinál R. Marx zavedl v rámci pastorace udílení svátosti manželství homosexuálům. Kněz, který chce udělovat tuto novou „svátost“, dostane k tomu od svého biskupa kompetenci. (britský časopis Catholic Herald; bavorské rádio Bayerischer Rundfunk 3. 2. 2018).

Podobně se k propagaci homosexualismu přidal patriarcha Kirill v RE.

Jaký je postoj Písma svatého a Tradice církve?

Citace apoštola Petra: „Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2 Pet 2)

Citace apoštola Judy: „Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. (Jud 1)

Citace apoštola Pavla: „Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli… Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.“ (Ř 1)

Citace z listu Korinťanům: „Nemylte se!… ani modláři… ani homosexuálové…. nebudou dědici Božího království.“ (1Kor 6)

Ve Starém zákoně byl hřích homosexuality trestán smrtí podobně jako jiné vážné zločiny.

„Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít.“ (Lv 20)

„Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň…“ (Gen 19)

Apoštol Pavel jasně ukazuje, že ohavnost sodomie má kořen v odmítnutí Boha a v úctě k pohanským démonům (Ř 1,18n). II. vatikánský koncil svým liberalismem v aggiornamentu a úctou k pohanským kultům a jejich démonům (NA) připravil půdu pro současný morální rozvrat! Sodomie už není nazývána ohavností, ale byla povýšena na svátost. Místo pokání, které je nutné ke spáse (srov. Lk 13,3), biskupové odstranili Boží zákon. Jenže za to přichází nejtěžší trest – vyloučení z církve (srov. Gal 1,8-9). A pokud takový biskup zemře v nekajícnosti, bude věčně zavržen.

Vyloučení z Tajemného Těla Kristova – církve – dopadlo na kard. Marxe i všechny biskupy, kteří s ním tvoří jednotu ducha (exkomunikace).

František v heretické Amoris laetitia zrušil existenci všeobecně platných morálních norem. Marx to uvedl do praxe sňatky homosexuálů.

Za islamizaci a gender-homosexualismus v Německu mají hlavní vinu němečtí heretičtí biskupové. Vedou národ k autogenocidě a do věčného zavržení v pekle.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Kopie: Katolickým a pravoslavným biskupům

 

Stáhnout: Němečtí biskupové povýšili ohavnost na svátost (6.2.2018)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry? Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“

Gal 3,2-3 (11. 2 – 25. 2. 2018)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]