Francis’ deceit at the Feb. 21-24, 2019 summit (+ in Hungarian)

February 26, 2019

Archbishop Carlo Maria Viganò publicly exposed the homosexual network in the highest positions in the Church, and accused Francis of protecting it. He expressed the need for his resignation as well as for the resignation of all who belong to or cover up the homosexual network. The US Bishops convened a synod and with the support of a lay movement wanted to take steps to cleanse the Church. Francis forbade it. He said the issue would be dealt with at the February meeting of bishops in the Vatican.

Did the February summit help radically eradicate the homosexual network from the Church? No! Francis did not even touch on the main problem. Instead, he made the Church absorb suicidal gender ideology coupled with evil juvenile justice under the guise of Ending Violence against Children. This is a UN program including child stealing by social services. Francis said in this connection: “The first truth that emerges from the data at hand is that those who perpetrate abuse, that is acts of physical, sexual or emotional violence, are primarily parents…” His statement is an act of manipulation which is part of psychological war. He uses the term violence to refer to abuse. The same manipulation is nowadays used by UN-monitored juvenile justice aimed at stealing children from whatever family. This ideology falsely accuses primarily parents of so-called violence, and so does Francis. Parental upbringing, according to UN documents, is de facto classified as violence against children and becomes the reason for their removal. At the summit, Francis officially accepted this organized crime into the Church. He said in his address: “The time has come to work together … by adopting every necessary measure already in force on the international level and ecclesial levels.” The international level means to adopt child stealing mechanisms. And this is a crime!

Francis’ deliberate disregard of the demand for the elimination of the homosexual network is a clear proof that Francis turns the Church into perverse Sodom and Gomorrah.

The summit ended, Francis successfully outmaneuvered; he and perverse eminences can remain calm. No one can demand anymore that the homosexual network, and hence child abuse, be eradicated from the Church! The gravedigger of the Church – Francis – has done his utmost!

In his speech on February 24, 2019, he uttered heartbreaking phrases: “Consecrated persons, chosen by God to guide souls to salvation … become tools of Satan.”

This statement applies to Francis in every sense of the word.

Quote of Francis: “The time has come, then, to work together to eradicate this brutality…”

We emphasize: The time has really come to work together on the abdication of Francis and of the whole homosexual network within the Church!

Dear Catholics of the United States, address Your bishops with a request that they choose an orthodox Pope from their midst! This will save the Church from total autogenocide!

 

+ Elijah

Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate

+ Methodius OSBMr                          + Timothy OSBMr

Secretary Bishops

 

Download: Francis’ deceit at the Feb. 21-24, 2019 summit (26/2/2019)

 

*           *           *

 

Ferenc csalása a február 21-24. közötti csúcstalálkozón

 

2019.február 26.

Carlo Maria Viganò érsek nyilvánosan leleplezte az egyház legfelsőbb tisztségviselői körében jelen lévő homoszexuális hálózatot, Ferencet pedig ennek védelmével vádolta. Hangot adott annak az igénynek, hogy Ferencnek éppen úgy le kell mondania, mint mindenki másnak is, akik ehhez a körhöz tartoznak vagy akik éppen akarják ezt tussolni. Az amerikai püspökök szinóduson gyűltek össze és a világi mozgalmak támogatásával lépni akartak az Egyház megtisztítása érdekében. Ferenc azonban megtiltotta ezt. Azt állította, hogy a kérdéssel majd a püspökök februárban tartandó vatikáni találkozóján foglalkoznak.

De vajon segített-e a februári csúcstalálkozó abban, hogy gyökerestül kiírtsa a homoszexuális hálózatot Egyházunkból? Nem!

Ferenc mégcsak említést sem tett erről. Ezzel szemben kiszolgáltatta az Egyházat annak, hogy magába szívja a gender-elmélet öngyilkos mérgét, amely áthatja a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságok ördögi tevékenységét is, miközben a Gyermekek elleni erőszak felszámolása álruhájában tetszeleg.

Ennek az ENSZ programnak része az is, hogy a szociális szolgálatok közreműködésével gyermekeket raboljanak el szüleiktől a családjukból való “kiemeléssel”. Ezzel kapcsolatban mondta Ferenc: “Az első tanulság ­- amit a rendelkezésünkre álló adatokból levonhatunk – az, hogy a bántalmazásokat elkövetők, vagyis a fizikai, nemi vagy érzelmi erőszakot alkalmazók, elsősorban maguk a szülők…”

Ebben az állításban egy olyan manipuláció nyilvánul meg, amely egy pszichológiai háború eszköze. Ferenc az erőszak fogalmát használja a bántalmazás vonatkozásában. Napjainkban ugyanezt a manipulációt használják az ENSZ által felügyelt gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságok. Ezek célja, hogy gyermeket orozzanak el akármilyen családtól. Ez az ideológia mindenekelőtt a szülők ellen irányul, őket illeti az úgynevezett erőszak hamis vádjával, és Ferenc is ezt a téves felfogást képviseli. A szülői nevelés, ahogy az az ENSZ dokumentumokból kitűnik, értelmezésük szerint nem más, mint gyermekek elleni erőszak. E hamis felfogás értelmében a gyermekek családból történő “kiemelése” ennek az erőszaknak a leküzdését szolgálja. A csúcstalálkozón Ferenc hivatalosan is befogadta az Egyházba ezt a szervezett bűnözési formát. Ezt mondta a felszólalásában:: “Itt az ideje, hogy együttműködjünk, mégpedig úgy, hogy magunkévá teszünk minden szükséges intézkedést, amely akár nemzetközi, akár egyházi szinten joghatályos.” A nemzetközi szint azt jelenti, hogy el kellene fogadnunk a gyermeklopás gyakorlatát. Ez pedig bűn!

Az a körülmény, hogy Ferenc ilyen nyilvánvaló módon semmibe veszi a homoszexuális hálózat felszámolása iránt mutatkozó igényt, világos bizonyítéka annak, hogy Ferenc az Egyházat perverz Sodomává és Gomorává változtatja.

A csúcstalálkozó véget ért. Ferenc sikeresen kiügyeskedte magát, ő és vele együtt a perverz eminenciás urak most már megőrizhetik a nyugalmukat. Mostantól ugyanis már soha senki nem követelheti, hogy a homoszexuális hálózatot – és ami ezzel együtt jár – , a gyermekbántalmazást is kiírtsák az Egyházból! Ferenc ugyanis – mint az Egyház sírásója – minden tőle telhetőt megtett e cél elérése érdekében!

2019. február 24-i beszédében ezeket a szívhez szóló kifejezéseket használta: “Azok a felszentelt személyek, akiket Isten a lelkek üdvözülésére választott kísérőkül,… most a Sátán eszközeivé váltak.”

Ez az állítás a szó minden értelmében illik Ferencre.

Ferenctől idézzük: “Eljött tehát az idő, hogy együttesen leszámoljunk ezzel a brutalitással…”

Mi ezt ekként nyomatékosítjuk: Tényleg elérkezett az ideje annak, hogy közösen késztessük lemondásra Ferencet és az Egyházon belüli egész homoszexuális hálózatot!

Kedves amerikai katolikusok, keressétek meg püspökeiteket azzal a kéréssel, hogy javasoljanak maguk közül egy igaz hitű Pápát! Ez megmentheti az Egyházat a teljes öngyilkosságtól!

 

+ Éliás

a Bizánci Katolikus Patriarchátus patriarchája

+ Method OSBMr                             + Timót OSBMr

püspöki titkárok

 

Letöltés: Ferenc csalása a február 21-24. közötti csúcstalálkozón (26.2.2019)

 

Choose language

Search

Word of Life

“For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin: He condemned sin in the flesh.”

Rom 8:3 (6/10/2019 – 20/10/2019)