Wielki mistrz masonerii kontra Patriarchat Bizantyjski (+ wideo – Polish version)

30.07.2018

Na falach czeskiego radio wystąpił wielki mistrz loży masońskiej i powiedział, między innymi, że: „masoneria jest, mniej więcej, organizacją ocharakterze duchowo-charytatywnym„. W świecie istnieją dwa rodzaje duchowości: chrześcijańska, która czci Prawdziwego Boga, i antychrześcijańska, która czci pogańskie bóstwa czyli upadłe anioły-demony.

Bóg stworzył świat widzialny i niewidzialny. Do świata niewidzialnego należą duchy i aniołowie. Podczas próby duża część aniołów zbuntowała się przeciwko Bogu. Butne anioły stały się antybogami, demonami. Akbar, to znaczy największy z demonów, Lucyfer, później nazwany Szatanem.

Bóg z miłości stworzył człowieka a także poddał go próbie. Pierwsi ludzie Adam i Ewa nie zdołali jej przejść pomyślnie. W ten sposób natura ludzka została genetycznie skażona pierwiastkiem zła, co nazywamy grzechem pierworodnym.

Pogańscy kapłani i czarownicy przy pomocy czarów i magii podtrzymywali duchową łączność z demonicznymi siłami, którym składali różne ofiary, nawet także z ludzi. Owocem była duchowa ciemność, która trzymała w swej władzy wszystkie ludy.

Bóg zdecydował się uratować ludzkość i przygotowywał ją do tego poprzez Abrahama, Mojżesza i proroków. „Skoro jednak przyszła pełność czasu, zesłał Bóg Syna swego uczynionego z niewiasty” (List Św. Pawła Apostoła do Galatów 4) ażeby odkupić ludzkość swoją śmiercią na krzyżu.

Na czym polega istota antychrześcijańskiej duchowości ?

Pogańskie kulty duchowe od niepamiętnych czasów związane są ze składaniem demonom albo Szatanowi rytualnych, nawet z ludzi, ofiar. Z pogaństwa wywodzą się fałszywe doktryny o reinkarnacji i nirwanie, różne ideologie czy filozofie, które zwodzą i zaciemniają rozum człowieka. Ani jeden twórca tych kultowych ideologii nie uwalnia nas od grzechu, ani jeden nie umarł za nas i nie zmartwychwstał, tak jak Jezus Chrystus.

Na czym polega duchowość masonów ?

Masoni i iluminaci rytualnie, tak jak i poganie, oddają cześć upadłym aniołom-demonom, i poświęcają się im. Na 33 stopniu wtajemniczenia oni poświęcają się Lucyferowi-Szatanowi.

Czy masoneria była potępiona przez Kościół ?

Tak, kilkakrotnie pod postacią papieskich dokumentów.

Czy w dzisiejszych czasach masoni są duchowo zjednoczeni z wyższymi hierarchami kościelnymi ?

Dzisiaj, tak. Duchowy przełom „aggiornamento” miał miejsce na II Soborze Watykańskim.

Jaki stosunek powinni mieć ludzie do masonów ?

Masoni promują i popularyzują satanizację ludzkiej natury za pośrednictwem wprowadzania anty-prawa, amoralnego genderu, porywania dzieci od rodziców, ich tyranizowanie i wprowadzanie w rozpustę, a w ostatecznym wyniku realizują eksterminację ludzkości dążąc do osiągnięcia tzw. „złotego miliarda”. Mowa jest o planowych i masowych zbrodniach przeciwko ludzkości. Koniecznym jest ażeby ta na pół tajna organizacja stanęła przed sprawiedliwym trybunałem międzynarodowym i została zlikwidowana dopóki nie jest jeszcze za późno.

Bizantyjski Patriarchat Katolicki wzywa wszystkich chrześcijan, którzy wpadli w sieci masońskich lóż, zakonów i klubów: WYJDŹCIE STAMTĄD ! Nie odkładajcie i nie czekajcie, śmierć nadejdzie nieoczekiwanie ! Wtedy nie będzie już czasu ani na skruchę i pokutę ani na uratowanie duszy przed wiecznym piekłem !

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

 

 

Pobierz: Wielki mistrz masonerii kontra Patriarchat Bizantyjski (30.07.2018)

 

Choose language

Search

Word of Life

“And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God.”

Rom 6:13 (18/11/2018 – 2/12/2018)