Reakció a három homoszexuális áldozat találkozása Ferenccel (in Hungarian)

25. 5. 2018

Világszerte közzétette a média Ferenc Bergoglio találkozását három homoszexuális áldozattal Csillében. Felelős megoldás helyett Ferenc ezekkel az áldozatokkal visszaélve precedensként érvényesítve a hamis toleranciát a homoszexualitás és a pedofíliával szemben. A csapat tagadjai megtagadták az Isteni és a természetes törvényeket. Geynek szó szerint azt mondta: „Isten téged így teremtett”.

Ez hazugság és eretnekség. Az ember Istennek képmására teremtetett , mint férfi és nő. Csak két nem, férfi és nő. Isten nem teremtett szexuális perverziót. Ez a bűn gyümölcse.

Ferenc az ösztönzésében tagadta az objektív erkölcsi normákat. Meg csókolja a lábát, transzszexuálisnak és homoszexuálisnak. Bebizonyítja az egész világ előtt, hogy nincs benne Krisztus Lelke, hanem az antikrisztus szelleme.

Ferenc nyilvánossan mondta egy Geynek: „Légy boldog amilyen vagy, és szeresd magadat olyannak amilyen vagy”.

A Ferenc és csapata azt mondja az egész egyháznak, hogy a homoszexuális cselekedet, már nem bűn. És ez eretnekség! Ferenc megtanítja szeretni a közömbösség állapotát, ami örök halálhoz vezet.

Milyen hatást gyakorolnak Ferenc kijelentései az egyházra és a nyilvánosságra?

A hatás a homoszexualitás széles körű elterjedése mind a gyülekezetben, mind a világban.

A katolikusok még mindig hallják a liturgiában: „Együtt Ferenc pápával”. Ezek a szavak a kánon részét képezik. Ki kell, hogy fejezzék a szent liturgia érvényességét. De az érvényességét az egyház igazi pápai egységével kondicionálja. Csak a megfelelő pápa garantálja az egyház megmentő tanítását. A liturgia, a szó és a gesztus nagyon fontos.

Tegyünk fel négy alapvető kérdést:

1. kérdés: Ferenc az igazi pápa vagy eretnek-e?

Ferenc nyilvánvaló eretnek.

2. kérdés: Van-e Ferencnek Krisztus Lelke vagy az antikrisztusé?

Ferenc Bergoglio az antikrisztus szelleme.

3. kérdés: Szolgálhatja a liturgia egységét az antikrisztus szellemével?

4. kérdés: A katolikus egyház még mindig katolikus, vagy hitehagyott?

 

+ Eliás

A bizánci katolikus patriarchátus pátriárkája

+ Timotej OSBMr                  + Módszer OSBMr

Püspökök titkárai

 

Letöltés: Reakció a három homoszexuális áldozat találkozása Ferenccel (25. 5. 2018)

Choose language

Search

Word of Life

“For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh; and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law.”

Gal 5:17-18 (19/5/2019 – 2/6/2019)