A V4 keresztények bünbánattartása Pünkösd előtt (in Hungarian)

Köszönet mindazoknak, akik  Csehországban és Szlovákián, Húsvét hétfőn őrt álltak,tereken zászlót tartva kezükben, ezzekkel a feliratokkal: Állj, gyermekrablásnak! (Isztambul); Állj, iszlamizációnak! (Dublin IV); S.O.S.: Jézus, ments meg minket!

Köszönettel tartozunk továbbá a papoknak, akik a szentmise bemutatása után, csatlakoztak a hivekhez, és húsvéti énekeket énekeltek és a nemzeti himnuszt. Sok hívő igéretett tett Istennek, hogy a nagyböjt idelyén két órán átt fog imádkozni. Családi ima,  20-21.oo óráig és a második ima időpontja őrállás Isten előtt. Az ima már a böjti időben meghozta gyömölcsét. Szlovákiában a helyzet stabilizálódott, és a tervezett Majdan kudarcot valott.

De ez a küzdelem nem szűnt meg  Szlovákiában és a V4-es országokban sem. Ezért a bizánci katolikus pátriárka ismét arra ösztönzi a keresztényeket Csehorszában, Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországon, hogy az ima fogadalmat hosszabítsák meg Pünkösdig, május 20-ig a Szentlélek ünnepéig. Bárcsak igéretet tennének más hívők is. “Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen” (Ef 6,12).

Jézus megígérte: “Bizony mondom nektek, hogy ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel és vesd magad a tengerbe és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, akkor az csakugyan megtörténik!” (Mk 11,23). Ma a levegőben lévő démoni erők hegyei azok, amelyek a V4-re összpontosulnak. A nemi törvények kapcsolódnak a gyermekek jogellenes ellopásához. Dublin IV. bevezeti a folyamatos iszlamizációt. Éppen ezért Jézus arra bátorít bennünket, hogy imádkozzunk. Példa erre Hiszkijás király, aki reménytelen helyzetben  Istent hívta. Reggelre Jeruzsálem falai előtt 185 000 halott ellenség feküdt. (Iz 36-37). Isten ilyen győzelmet aratott az Izraelitáknak, amikor megtértek a Josafát király alatt. Három ellenséges hadsereg eltűnt mert kiírtották egymást. Nem volt-e csoda győzelem a muszlimok felet Lepante-ban? Vagy a csata Bécsben, amikor Európa megmenekült a lengyel király által az iszlamizációtól?

A keresztények jelenlegi elpártolása az élő Istentől már a II. Vatikáni zsinat gyökeréből ered. A zsinat a Nostra aetate által megnyitotta a multikulturalizmus, a szinkretizmus és az iszlamizáció ajtaját. A zsinat szintén megnyitotta  az ajtót  a Szentírás történelmi-kritikus értelmezésével, mögötte az ateista filozófia, amely a természetfelettit tagadja. Megtagadtak minden csodát, többek között  Krisztus feltámadását, Krisztus megváltó halálát a kereszten, Krisztus Istenségét és a Szentírás Isteni sugallatát.

Most már a hallottak temetik el a hallottakat.

A zsinat megnyitotta a pogányság ajtaját, és legalizálta a bünt az 1. parancsolat ellen. A következményeket  ma az erkölcsi elvek és Isten parancsolatainak bukásaban észlelhetjuk. Például Németországban Marx kardinális, bevezeti a homoszexuálisok házasság kötését a katolikus templomokban. Ferenc pápa és a német püspökök ezzel egyetértenek. Ezenkívül Ferenc évente megcsókolja a lábát – egyszer transzszexuálisnak, néha iszlamistának. II Vatikán nélkül nem is lenne Dublin IV. sem az Isztambuli Egyezmény! Ha ez a heretikus zsinat nem lesz megnevezve valódi nevén, akkor az igazságot nem lehet megnevezni igazságnak és az eretnekséget, eretnekségnek. Hasonlóképpen, ha nem lesz nyíltan elismerve, hogy a pápa tekintélyével visszaéltek, kezdve XXIII. Jánostól egészen Ferencig, nem lehet visszaállítani a pápaság lényegét.

Minden püspök és pap nemcsak ima igéretet tegyen Istennek, hanem ismerje el, hogy az egyházban kialakult válságért a II. Vatikáni Zsinat a felelős. Ez az egyház bűnbánatának és megújulásának kezdete. Isten visszaállítja és megmenti a V4 országait!

Katolikusok, ezért az imaőrségben imádkozzatok  a püspökökért és a papokért is!

 

Letöltés: A V4 keresztények bünbánattartása Pünkösd előtt

 

Choose language

Search

Word of Life

“So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want.”

Gal 5:16-17 (15/7/2018 – 29/7/2018)