Bűnbánat és imádság – a V4 országok püspökeinek (in Hungarian)

26. 3. 2018

Nagyböjti időszak csúcsosodik, belépünk a Szent hétbe. Emlékezünk Krisztus Megváltó halálára és dicsőséges Feltámadására.

A bizánci katolikus patriarchátus kéréssel fordul Önökhöz , a V4 országainak tiszteletreméltó püspökiehez. Ösztönözzenek húsvéti felvonulásra 2018. április 2-án. Ez a felvonulás legyen minden faluban és városban a családért és nemzetért.

Amikor Szlovákiat veszélyeztette a forradalom, sok hívő ígéretet adott Istennek. Napi két órát imádkozik, egészen Húsvétig, Szlovákia megmentéséért. Egy órat imádkoznak este 20-21: 00-ig minden családban. A második órat mindenki a számára megfelelő időben. Sokan hétfőn, szerdán és pénteken böjtölnek, meleg ételt csak este fogyasztanak. Isten meg hallgatta szenvedélyes hívásukat. De ezzel a lelki küzdelem nem ért véget. Továbbra is a V4 országokat fenyegeti az öngyilkossággal fenyegetett, Dublin IV és az Isztambuli Egyezmény. Olyan ez, mint Dávid és Góliát harca.

Egyes politikusok, mint például a volt Cseh Köztársasági elnök Václav Klaus, egyetlen megoldást lát, kilépni az Európai Unióból.

Mi elsősorban a bűnbánatra és imádságra hívjuk fel. Bárcsak rátalálnanak bátor férfiak és nőkre, Isten harcosaira, akik szintén ígéretet tesznek Istennek, hogy két órát fognak imádkozni Húsvétig, április 2-tól, Pünkösdig, május 20-ig.

Több évtizeden keresztül az egyházi vezetők megtagadták a bűnbánatot. Ezért ők is felelössek, az ENSZ és az EU által irányított jelenlegi demoralizációért, valamint a keresztény nemzetek iszlamizálásáért.

II. a Vatikáni Tanács sajnos nem foglalkozott a tényekkel, és nem szólított fel az szükséges bűnbánatra. Éppen ellenkezőleg, történeti-kritikai módszerrel ajtót nyitott a synkretizmusnak, pogányságnak és a neo-modernizmusnak. Ezek megtagadják Krisztus Istenségét, megváltó áldozatát, az igazi és történelmi feltámadást és a Szentírás ihletét.

A szinkretizmus előmozdította a mágikus kifejezést: “más vallások tisztelete”, a démonok tényleges tiszteletben tartását. Ez megnyitotta az ajtót, nem csak az Európai iszlamizációhoz, hanem a multikulturalizmushoz, buddhizmushoz és a hinduizmushoz. Az Assisi gesztus azután végrehajtotta a hitehagyás útját.

A kereszténység alapjairól származó hulladékok széles választékot nyitottak a nemi demoralizációhoz. Ma az egyházban is normalizálódik. Marx bíboros támogatja a homoszexuális házasságkötést a katolikus templomokban. Az erkölcsi szétesésnek vannak gyökerei a szinkretizmus bálványimádásában és a liberális teológiában, amely elutasítja az élő Istent.

Ezért hívjuk fel a V4 országok püspökeit és papjait konkrét bűnbánatra a nemzetek megmentéséért. Ma legyen a bűnbánat 4 napos lelkigyakorlat. Szükséges hangsúlyozni a hit legfontosabb igazságait.

Minden pap fejezze ki személyes kapcsolatát szóban és gesztussal Jezus Krisztus iránt, valja meg személyes Megváltójának és Urának. Szükséges továbbá rámutatni a neo-modernizmus és a szinkretizmus rejtett ereklyéit, és lemondani azokról. Szintén meg kell szüntetni a szimpátiát az újvilági jövőbelátás, mágikus és spiritisztikus formák iránt.

Isten, Ezekiel próféta által ígéretet tett az új szív és az új Lélek számára. Az új szív szellemi átültetése megvalósult a Golgotán a végrendelet által: “Íme, anyád”. Ezért a pap is, úgy mint János tanítvány, fogadja el az új szivet. Fogadjuk el a Szentlelket, mint az apostolok Pünkösd napján.

Tisztelt püspökök és papság, bűnbánat ezen formája által, készítsétek el az utat Isten csodájának. V4- ek országait: Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot és Lengyelországot, akkor Isten megmenti!

Krisztusban

 

+ Eliás

A bizánci katolikus patriarchátus pátriárkája

+ Timotej OSBMr + Módszer OSBMr

Püspökök titkárai

 

Másolat: A V4 országok kormányainak

 

Letöltés: Bűnbánat és imádság – a V4 országok püspökeinek (26. 3. 2018)

Choose language

Search

Word of Life

“For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. For the whole law is fulfilled in one word: ‘You shall love your neighbour as yourself.’”

Gal 5: 13-14 (16/6/2019 – 30/6/2019)