Bűnbánat és imádság – a V4 országok püspökeinek (in Hungarian)

26. 3. 2018

Nagyböjti időszak csúcsosodik, belépünk a Szent hétbe. Emlékezünk Krisztus Megváltó halálára és dicsőséges Feltámadására.

A bizánci katolikus patriarchátus kéréssel fordul Önökhöz , a V4 országainak tiszteletreméltó püspökiehez. Ösztönözzenek húsvéti felvonulásra 2018. április 2-án. Ez a felvonulás legyen minden faluban és városban a családért és nemzetért.

Amikor Szlovákiat veszélyeztette a forradalom, sok hívő ígéretet adott Istennek. Napi két órát imádkozik, egészen Húsvétig, Szlovákia megmentéséért. Egy órat imádkoznak este 20-21: 00-ig minden családban. A második órat mindenki a számára megfelelő időben. Sokan hétfőn, szerdán és pénteken böjtölnek, meleg ételt csak este fogyasztanak. Isten meg hallgatta szenvedélyes hívásukat. De ezzel a lelki küzdelem nem ért véget. Továbbra is a V4 országokat fenyegeti az öngyilkossággal fenyegetett, Dublin IV és az Isztambuli Egyezmény. Olyan ez, mint Dávid és Góliát harca.

Egyes politikusok, mint például a volt Cseh Köztársasági elnök Václav Klaus, egyetlen megoldást lát, kilépni az Európai Unióból.

Mi elsősorban a bűnbánatra és imádságra hívjuk fel. Bárcsak rátalálnanak bátor férfiak és nőkre, Isten harcosaira, akik szintén ígéretet tesznek Istennek, hogy két órát fognak imádkozni Húsvétig, április 2-tól, Pünkösdig, május 20-ig.

Több évtizeden keresztül az egyházi vezetők megtagadták a bűnbánatot. Ezért ők is felelössek, az ENSZ és az EU által irányított jelenlegi demoralizációért, valamint a keresztény nemzetek iszlamizálásáért.

II. a Vatikáni Tanács sajnos nem foglalkozott a tényekkel, és nem szólított fel az szükséges bűnbánatra. Éppen ellenkezőleg, történeti-kritikai módszerrel ajtót nyitott a synkretizmusnak, pogányságnak és a neo-modernizmusnak. Ezek megtagadják Krisztus Istenségét, megváltó áldozatát, az igazi és történelmi feltámadást és a Szentírás ihletét.

A szinkretizmus előmozdította a mágikus kifejezést: “más vallások tisztelete”, a démonok tényleges tiszteletben tartását. Ez megnyitotta az ajtót, nem csak az Európai iszlamizációhoz, hanem a multikulturalizmushoz, buddhizmushoz és a hinduizmushoz. Az Assisi gesztus azután végrehajtotta a hitehagyás útját.

A kereszténység alapjairól származó hulladékok széles választékot nyitottak a nemi demoralizációhoz. Ma az egyházban is normalizálódik. Marx bíboros támogatja a homoszexuális házasságkötést a katolikus templomokban. Az erkölcsi szétesésnek vannak gyökerei a szinkretizmus bálványimádásában és a liberális teológiában, amely elutasítja az élő Istent.

Ezért hívjuk fel a V4 országok püspökeit és papjait konkrét bűnbánatra a nemzetek megmentéséért. Ma legyen a bűnbánat 4 napos lelkigyakorlat. Szükséges hangsúlyozni a hit legfontosabb igazságait.

Minden pap fejezze ki személyes kapcsolatát szóban és gesztussal Jezus Krisztus iránt, valja meg személyes Megváltójának és Urának. Szükséges továbbá rámutatni a neo-modernizmus és a szinkretizmus rejtett ereklyéit, és lemondani azokról. Szintén meg kell szüntetni a szimpátiát az újvilági jövőbelátás, mágikus és spiritisztikus formák iránt.

Isten, Ezekiel próféta által ígéretet tett az új szív és az új Lélek számára. Az új szív szellemi átültetése megvalósult a Golgotán a végrendelet által: “Íme, anyád”. Ezért a pap is, úgy mint János tanítvány, fogadja el az új szivet. Fogadjuk el a Szentlelket, mint az apostolok Pünkösd napján.

Tisztelt püspökök és papság, bűnbánat ezen formája által, készítsétek el az utat Isten csodájának. V4- ek országait: Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot és Lengyelországot, akkor Isten megmenti!

Krisztusban

 

+ Eliás

A bizánci katolikus patriarchátus pátriárkája

+ Timotej OSBMr + Módszer OSBMr

Püspökök titkárai

 

Másolat: A V4 országok kormányainak

 

Letöltés: Bűnbánat és imádság – a V4 országok püspökeinek (26. 3. 2018)

Choose language

Search

Word of Life

“Or do you not know, brethren, that the law has dominion over a man as long as he lives? For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she is released from the law of her husband.”

Rom 7:1-2 (10/2/2019 – 24/2/2019)