Polacy przeciwko islamizacji (+ wideo – polish version)

W krytycznym momencie bitwy pod Wiedniem w 1683 r. dołączył się do walki polski król ze swoim wojskiem, a Europa została uratowana od panowania półksiężyca!
W dzisiejszej islamizacji Polacy zwrócili się do Boga w modlitwę Różańca z prośbą o pomoc. W wyniku rząd odrzucił kredyt MFW i kwotę islamizacji! Ale jednocześnie arcybiskup Wojciech Polak brutalnym kłamstwem nadużył swego duszpasterskiego autorytetu i sprzeciwił się autorytetowi Boga! Groził ekskomuniką każdemu kapłanowi, który chroni wiarę i swój naród. Kara, którą grozi, niech spadnie na niego. Niech on zostanie ekskomunikowany!

Jeśli odnosi się do apostaty Franciszka, faktem jest to, że Franciszek Bergoglio według Gal 1,8-9 i Bulli Dogmatycznej Pawła IV był i jest nieważnym papieżem!
Polacy! Pozostańcie wierni Chrystusowi i narodowi!

 

W imieniu Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Tymoteusz, biskup-sekretarz

 

21.10.2017

 

Pobierz: Polacy przeciwko islamizacji (21.10.2017)

 

Choose language

Search

Word of Life

“Likewise you also, reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord.”

Rom 6:11 (4/11/2018 – 18/11/2018)