Kardynał Nycz – zdrajca – otwiera Polskę na islamizację (+ wideo)

13.03.2017

Konferencja episkopatu w Polsce

Rząd Polski

Szanowni biskupi Polski!

Szanowni przedstawiciele polityczni!

5 marca 2017 r. kardynał Nycz w „liście pasterskim” wezwał naród polski i władzę, żeby natychmiast przyjęli imigrantów muzułmańskich na swoje terytorium. Nyczowi nie wystarczy, że Polska nadaje pomóc poszkodowanym w czasie wojny tam, gdzie oni się znajdują. On wzywa do otwartości, faktycznie do zniesenia bariery, która dotychczas chroniła Polskę od zaplanowanej islamizacji.

W przeciwieństwie do kardynała Nycza, prezydent Czech Zeman ma zdrowy rozsądek i miłość do swojego narodu. Odnośnie przyjęcia tzw. uchodźców, on prawdziwie powiedział: „Żadnego! Bo inaczej rozpocznie się lawina, którą już nikt nie zatrzyma”. Podobne nastawienie do zaplanowanej islamizacji mają węgierski oraz słowacki premierzy. W Czechach i Słowacji patrioci na znak protestu przeciw zaprogramowanej okupacji nawet palą Korany.

Jest szokującym, że obecnie, gdy kwotami i sankcjami kraje europejskie są napędzane do samolikwidacji, Arabia Saudyjska prowokacyjnie zdecydowała się deportować ze swojego terytorium 5 milionów imigrantów. Niektórzy z nich mieszkali tam już kilka lat. Przyczyną jest to, że Arabia Saudyjska chce zachować wysoki poziom życia i zapobiec przestępczości, która znacznie urosła wraz z napływem uchodźców. Muzułmanie deportują muzułman. Polska natomiast, według kard. Nycza, ma teraz otworzyć tzw. korytarz humanitarny! Spowodowałoby to rozpoczęcie nieprzerwanego i niekontrolowanego procesu samolikwidacji.

Dlaczego Nycz tak czyni? Czy nie zna sytuacji? Czy nie zna historii? Czy może już otrzymał nagrodę? Tym pocałunkiem Judasza on zdradził Chrystusa, jak Judasz. Jeśli chodzi o jego argumenty z tzw. uchodźach potrzebujacych pilnie leczenia, to jest to psychologiczna manipulacja. Ci którzy potrzebują pilnie leczenia, otrzymują jego na miejscu, a nie w Polsce!

Istnieją różne formy islamskiej wojny (dżihadu). Zaprogramowana muzułmanska fala migracyjna rzeczywiście jest misją islamu w celu likwidacji chrześcijaństwa w Europie!

Koran, który nakazuje przemoc, przeczy konstytucji Polski. Jak polski kardynał może zobowiązywać władzę rozpocząć samobójstwo własnego narodu?

Terytorium współczesnej Turcji było całkowicie chrześcijańskie. Tu urodził się i przeprowadzał swoją misję św. apostoł Paweł (list do Galatów, Efezjan…). Owocem islamskiego dżihadu jest to, że zostało tu tylko 0.1% upośledzonych chrześcijan. 100 lat temu muzułmanie tureccy popełnili ludobójstwo Ormian. Wymordowanie 1.5 miliona chrześcijan dotychczas nie zostało ukarane żadnymi sankcjami. Na terytorium Afryki Północnej było 300 biskupstw. Dzisiaj natomiast muzułmanie prześladują i zabijają ostatki chrześcijan.

Islam to jest polityczno-ideologiczny system państwowy, którego sednem jest dżihad, czyli wojna z nie-muzułmanami aż do momentu ich całkowitego podporządkowania oraz ustanowienia praw szariatu na całym świecie. Jeżeli niektórzy muzułmanie są umiarkowani, to są to ci, którzy jeszcze nie postępują zgodnie z Koranem dopóki nie został wprowadzony szariat.

Co konkretnie dotyczy polskiego narodu w Koranie?

Koran 4:101 mówi: „Niewierni są dla was wrogiem jawnym”. „Zaprawdę, ci są niewiernymi, którzy powiadają: „Bóg – to Mesjasz, syn Marii!(Koran 5:72).

W jaki sposób muzułmanie powinni się zachowywać wobec nich oraz ich majna?

Koran 9:5 odpowiada: „Tam gdzie ich znajdziecie, zabijajcie bałwochwalców,zajmujcie ich domy”. Dzisiaj odbywa się to w Europie Zachodniej, która przyjęła tzw. uchodźców. W Danii mieszkańcy porzucają swoje obrabowane domy i stają się uchodźcami we własnym kraju. Analogicznie odbywa się to w Szwecji oraz innych krajach.

Jaką odpłatę otrzymają za swoje dobre dzieła wobec uchodźców chrześcijanie, których Koran nazywa „niewiernymi”?

Koran 2:191 ujawnia: „Zabijajcie ich – taka jest odpłata dla niewierzących”. W Paryżu, Brukseli oraz w innych miastach islamiści podczas ataków terrorystycznych zabili dużo ludzi. We Francji już został ogłoszony stan wojenny i francuzom w tej sytuacji zabroniono wychodzić z mieszkań bo grozi im śmierć.

Jak Koran zagłusza sumienie zabójcom muzułmańskim?

8:17 „To nie wy zabiliście ich, lezc Allach ich zabił… aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym”.

Jak oni mają zabijać chrześcijan?

Koran 47:4 nakazuje: „…udrzcie ich mieczem po szyi”. „Będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianlegle…” (Koran 5:33).

Czy do kafirów (czyli do chrześcijan) Allach dzisiaj jest bardziej miłosierny, niż w przeszłości?
Koran 33:60 nakazuje: „Kaffiry zostaną przeklęci, gdziekolwiek się znajdą zostaną schwytani i zabici bez litości; zgodnie ze zwyczajem Allacha. A nie znajdziesz odmiany w zwyczaju Allacha”.

Kardynał Nycz, zgodnie ze zwyczajem Allacha, w którym nie jest odmiany, przygotowuje polakom tragiczną przyszłość! Koran niesie odpowiedzialność za 548 napastniczych wojen i 270 milionów zakatowanych i zabitych ludzi.

W 1683 roku polski król Jan Sobieski uratował Europę od islamizacji. Kardynał Nycz dzisiaj robi zupełnie przeciwnie. Jest to zdradą Chrystusa i narodu!

Wzywamy polskich biskupów, księży, wierzących i władzę polską, żeby w żadnym razie nie kierowali się samobójczą inicjatywą kardynała Nycza.

Teraz jest czas Wielkiego postu. Nie wystarczy tylko nazwać zdradę zdradą i czynić pokutę z niej. Potrzeba również nazwać herezję herezją i oddalić się od niej. Trzeba najpierw wyrzec się herezji przepchniętej w dekrecie Nostra Aetate: że nasz Trójjedyny Bóg jest identyczny z krwiożerczym bożkiem z Mekki. Herezja synkretyzmu z pogaństwem i herezja neo-modernizmu metody historyczno-krytycznej jest korzeniem wewnętrznego odstępstwa chrześcijaństwa. Ich tragicznym owocem jest islamizacja współczesnej Europy!

Jezus dzisiaj mówi do polskiego narodu: „Jeśli sie nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (Łk. 13,3).

 

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metody OSBMr           + Tymoteusz OSBMr

Biskupi-sekretarze Patriarchatu

 

Pobierz: Kardynał Nycz – zdrajca – otwiera Polskę na islamizację (13.03.2017)

Choose language

Search

Word of Life

“For he who has died has been justified from sin. Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with Him.”

Rom 6:7-8 (21/10/2018 – 4/11/2018)