Franciszek zrezygnuje lub mu pomoże mocna ręka?

3.09.2018

Arcybp. Viganò wezwał Franciszka i hierarchię do abdykacji za pokrycie homoseksualnych i pedofilskich przestępstw. Mocna ręka ponadnarodowych elit z pewnością nie przyczyni się do abdykacji Franciszka, lecz raczej do jego utwierdzenia.

Podczas wizyty w Irlandii Franciszek publicznie propagował homoseksualizm już od dzieciństwa. Rodzicom zabraniał wychowanie według przykazań Bożych. W ten sposób, jako publiczny heretyk, on wystąpił przeciwko Bogu i Jego prawu.

Co jest podstawowym obowiązkiem osoby, która posiada najwyższy urząd w Kościele? Chronić ortodoksyjną doktrynę i moralność!

Will Francis resign or will someone help him by a strong hand?

September 3, 2018

Archbishop Vigano called on Francis and the hierarchs to abdicate by reason of covering up homosexual and pedophile crimes. The strong hand of supranational elites will certainly not help Francis to resign but will rather consolidate him.

During his visit to Ireland, Francis openly promoted homosexuality since early childhood. He forbade parents from bringing up their children according to God’s commandments. He thus opposed God and His laws as a manifest heretic.

What is the primary duty of the supreme authority in the Church? To defend orthodox doctrine and morals!

Viganò – Papa subito (+german version)

31 August 2018

On August 25, 2018, former Apostolic Nuncio to the US (2011-2016), Archbp. Carlo Maria Viganò (77), called on Pope Francis to resign. The reason is complicity in the moral crimes of Card. McCarrick against young people. Archbishop Vigano made this courageous appeal for the good of the Church. He even risked his life. In an 11-page document, he revealed homosexual lobbying in the highest places in the Church. His public call for resignation was not only addressed to Francis but to all prelates who had committed or covered up moral crimes.

“The problem of clergy abuse cannot be resolved simply by the resignation of some bishops, and even less so by bureaucratic directives. The deeper problem lies in homosexual networks within the clergy which must be eradicated. … A time of conversion and penance must be proclaimed,” Vigano wrote.

One must know that as a result of this heroic step for the good of the Church, the Archbishop will be subjected to extreme psychological pressure. His life may be endangered in the same way as the lives of his two daring predecessors, Apostolic Nuncios to the United States.

Viganò – Papa subito

31.08.2018

25 sierpnia 2018 r. były nuncjusz papieski w USA (2011-2016), arcybiskup Carlo Maria Vigano (77 lat) wezwał papieża Franciszka do dymisji. Powodem jest współudział w moralnych zbrodniach kard. McCarricka przeciwko młodym ludziom. Arcybiskup Vigano złożył to odważne wezwanie dla dobra Kościoła, także ryzykując życiem. W 11-stronicowym dokumentu ujawnił homoseksualny lobbing na najwyższych miejscach w kościele. Do rezygnacji wezwał nie tylko Franciszka, ale także wszystkich kościelnych dostojników, którzy popełnili lub przykrywali zbrodnie moralne.

„Problem nadużyć duchownych nie może być rozwiązany jedynie poprzez uwolnienie niektórych biskupów i tym bardziej przez przepisy biurokratyczne. Centrum problemu jest w sieciach homoseksualnych, które muszą zostać wykorzenione… Należy ogłosić okres nawrócenia i pokuty” ‒ napisał Vigano.

The Impeachment of Pope Francis (+german version)

August 28, 2018

Former Papal Nuncio to the United States (2011-2016), Archbishop Carlo Maria Viganò, has published an 11-page document on the complicity of Pope Francis in the cover-up of pedophilia and homosexualism, and called Francis to resign.

Quotation of the Archbishop’s words: “In this extremely dramatic moment for the universal Church, he (Francis) must acknowledge his mistakes and, in keeping with the proclaimed principle of zero tolerance, Pope Francis must be the first to set a good example to cardinals and bishops who covered up McCarrick’s abuses and resign along with all of them.”

As early as June 2013, Nuncio C. M. Viganò informed Pope Francis of the pedophile crimes of Washington’s Cardinal. Francis not only did not punish the Cardinal concerned, but he even lifted all previous sanctions against him and rehabilitated him. Francis thus committed a crime of disgracing Peter’s office and abusing it against God and against the Church.

Impeachment papieża Franciszka

28.08.2018

Były nuncjusz papieski w Stanach Zjednoczonych (2011-2016), abp Carlo Maria Vigano opublikował 11-stronicowy dokument o współudziale Franciszka w ukrywaniu pedofilii oraz homoseksualizmu i wezwał papieża do rezygnacji.

Cytat Arcybiskupa: „W tym momencie, niezwykle dramatycznym dla Kościoła, (Franciszek) musi przyznać się do błędów i zgodnie z proklamowaną zasadą „zero tolerancji” Franciszek musi być pierwszy, który daje przykład kardynałom i biskupom. Dlatego powinien zrezygnować, razem z tymi wszystkimi, którzy kryli sprawę McCarricka”.

Die Antwort auf das Treffen von Franziskus mit drei Opfern homosexueller Pädophilie (in German)

25. Mai 2018

Die Weltmedien haben Informationen über das Treffen von Franziskus Bergoglio mit drei Opfern von homosexueller Pädophilie aus Chile veröffentlicht. Anstatt eine verantwortliche Entscheidung in dieser Angelegenheit zu treffen, benutzte Franziskus diese Opfer als Präzedenzfall für die Propaganda falscher Toleranz zur Homosexualität und Pädophilie. Damit hat er Gottes und Naturgesetze abgelehnt. Er hat dem Homosexuelle wörtlich gesagt: “Gott hat dich so erschaffen.”

Das sind eine Lüge und eine Häresie. Der Mensch wurde nach dem Gottes Bild geschaffen, sowohl als ein Mann auch als eine Frau. Es gibt nur zwei Geschlechter: männlich und weiblich. Gott hat keine sexuelle Perversion geschaffen. Dies ist die Frucht der Sünde.

Christian Prayer – the Opposite of Mantras and Meditations (+video)

3 July 2018

When you will be dying, the most important thing will be to make an act of perfect contrition. This means to admit your sin and sinfulness and to call on the name of God. “Whoever calls on the name of the Lord shall be saved.” (Rom 10:13)

In the hour of your death, your eternity will be decided. Therefore, prepare for it in interior prayer.

How does the Holy Spirit help us during this prayer?

The Apostle answers: The Spirit makes intercessions for us with groanings which cannot be uttered.” (Rom 8:26)

Choose language

Search

Word of Life

“For we know that our old self was crucified with Him so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin.”

Rom 6:6 (23/9/2018 – 7/10/2018)