A letter to ex-Pope Benedict XVI (+ video)

7 April 2018

Let me interpret the following letter written by the Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate who has at heart restoration of the Church.

Quote:

Dear ex-Pope Benedict,

the Byzantine Catholic Patriarchate addresses You with a request the purpose of which is restoration of the Church. It concerns primarily the issue of Vatican Council II and its fruits that we are reaping today. In Your interview with Messori 19 years after the Council, You presented some critical views of the Council and the post-conciliar spirit.

A V4 keresztények bünbánattartása Pünkösd előtt (in Hungarian)

Köszönet mindazoknak, akik  Csehországban és Szlovákián, Húsvét hétfőn őrt álltak,tereken zászlót tartva kezükben, ezzekkel a feliratokkal: Állj, gyermekrablásnak! (Isztambul); Állj, iszlamizációnak! (Dublin IV); S.O.S.: Jézus, ments meg minket!

Repentance of the Christians of the V4 countries before Pentecost

Thanks are due to all who kept watches in the Czech Republic and Slovakia on Easter Monday. To them who stood on the squares with placards: Stop to the stealing of children! (Istanbul) , Stop to Islamization! (Dublin IV) , SOS: Jesus, save us!

Pokuta chrześcijan krajów V4 przed Zesłaniem Ducha Świętego

Dziękujemy wszystkim, którzy w Czechach i na Słowacji w Poniedziałek Wielkanocny stali na warcie. Stali na placach z transparentami: Stop kradzież dzieci! (Stambuł) , Stop islamizacje! (Dublin IV) , S.O.S.: Jezu, ratuj nas!

Bűnbánat és imádság – a V4 országok püspökeinek (in Hungarian)

26. 3. 2018

Nagyböjti időszak csúcsosodik, belépünk a Szent hétbe. Emlékezünk Krisztus Megváltó halálára és dicsőséges Feltámadására.

A bizánci katolikus patriarchátus kéréssel fordul Önökhöz , a V4 országainak tiszteletreméltó püspökiehez. Ösztönözzenek húsvéti felvonulásra 2018. április 2-án. Ez a felvonulás legyen minden faluban és városban a családért és nemzetért.

Amikor Szlovákiat veszélyeztette a forradalom, sok hívő ígéretet adott Istennek. Napi két órát imádkozik, egészen Húsvétig, Szlovákia megmentéséért. Egy órat imádkoznak este 20-21: 00-ig minden családban. A második órat mindenki a számára megfelelő időben. Sokan hétfőn, szerdán és pénteken böjtölnek, meleg ételt csak este fogyasztanak. Isten meg hallgatta szenvedélyes hívásukat. De ezzel a lelki küzdelem nem ért véget. Továbbra is a V4 országokat fenyegeti az öngyilkossággal fenyegetett, Dublin IV és az Isztambuli Egyezmény. Olyan ez, mint Dávid és Góliát harca.

Pokuta i modlitwa – biskupom krajów V4 (+ wideo)

25.03.2018

Czas postu osiąga punkt kulminacyjny, wchodzimy do Wielkiego Tygodnia. Wspominamy zbawczą śmierć Chrystusa i Jego Chwalebne Zmartwychwstanie.

Bizantyjski Katolicki Patriarchat prosi Was, szanowni biskupi z krajów V4: Zachęcajcie do procesji wielkanocnej 2 kwietnia 2018 roku. Niech ta manifestacja w obronie rodziny i narodu następnie odbędzie się w każdej wiosce i w każdym mieście.

Kiedy Słowacji groził „Majdan”, wiele wierzących dało Bogu obietnicę. Modlą się dwie godziny dziennie do Wielkanocy za ratunek Słowację. Jedną godzinę modlą się w od 20 do 21:00 wieczorem, każdy w swojej rodzinie. Drugą godzinę każdy wybrał dla modlitwy osobistej w czasie, który najbardziej mu odpowiada. Wielu ludzi pości w poniedziałki, środy i piątki ciepłe posiłki jedzą aż wieczorem. Bóg usłyszał gorące wołanie. Ale walka duchowa nie zakończyła się. Krajom V4 grozi planowane samobójstwo przez Dublin IV oraz Konwencję Stambulską. To jest jak walka Dawida z Goliatem.

Repentance and prayer – to the bishops of the V4 countries (+ video)

25 March 2018

The Lenten season culminates; we are entering the Holy Week. We commemorate Christ’s redemptive death and His glorious resurrection.

The Byzantine Catholic Patriarchate is pleading You, Most Reverend Bishops of the V4 countries: Please, encourage Your priests and believers to hold the Easter procession on 2 April 2018. This demonstration in support of the family and nation will then take place in every village and town.

When Slovakia was under threat of a maidan, a lot of believers made a promise to God. They pray for two hours every day until Easter for the salvation of Slovakia. They pray for one hour between 8 and 9 p.m. in the family circle. The second hour is set aside for personal prayer at a time during the day which suits them best. Many keep the fast on Mondays, Wednesdays and Fridays in such way that they do not eat hot meal until evening. God did hear the fervent prayers. But the spiritual battle has not ended. The V4 countries are still under threat of planned suicide through Dublin IV and the Istanbul Convention. It is like the battle between David and Goliath.

Csehek és Morvák, ébredjetek! (in Hungarian)

 3. 3. 2018

A 2018-as év a Cseh Köztársaság 100. évfordulójának éve, és ebben az évben két nagy veszély fenyeget bennünket. Fenyeget az Isztambuli Egyezmény ratifikálása és a Dublin IV. aláírása.

Mit tartalmaz az úgynevezett Isztambuli Egyezmény?

Röviden: ez nem „megelőzés nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak”, de ez a megtestesülés öngyilkos nemi ideológia bevezetésével járó nemzetek feletti ellenőrzési mechanizmus (pl.GREVIO).

Mit jelent a gyakorlatban? A gyermekeket ok nélkül elrabolják a családoktól ez a szupranacionális mechanizmus. Tehát ez a helyzet Norvégiában, Finnországban, Franciaországban, Angliában, Németországban, … de az információkat szigorúan titokban tartják, így a közvéleményt a bűncselekményekről az újfasiszta rendszer általában nem tudatja. Az Isztambuli Egyezmény ratifikálása még annál is rosszabb, mint aláírni a halálos ítéletét több százezer védtelen gyermek élete felett!

Choose language

Search

Word of Life

“Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us.”

Gal 3:13a (22/4/2018 – 6/5/2018)