Odpowiedź na kazanie Franciszka z domu św. Marty

3. 10. 2018

Franciszek zabarykadował się w domu św. Marty, skąd chroni najcięższe zbrodnie w Kościele, i odbija wszystkie wysiłki na rzecz propagowania prawdy i odnowę Kościoła.

Zadajmy dwa podstawowe pytania, aby odróżnić duchy:

  1. Jaki duch kryje się za Franciszkiem i jego kazaniami z domu św. Marty?
  2. Jaki jest cel manipulacyjnych kazań Franciszka?

Ad 1) Odpowiemy na pierwsze pytanie pytaniem: Czy słowa i czyny Franciszka mają za sobą Ducha Chrystusa, czy ducha antychrysta? Jest oczywiste, że nie mają za sobą Ducha Chrystusa! „Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy” (Rz 8, 9). Dlatego nie interpretuje i nie aktualizuje Pisma Świętego w Duchu Chrystusowym. Otwarcie i celowo zniekształca Boże Słowo i manipuluje słuchaczami. Diabeł interpretował Pismo w tym samym duchu, gdy kusił Chrystusa na pustyni. Kazania Franciszka mają za sobą ducha antychrysta!

Franciszek przeciwko Viganò /Aby zabić prawdę o zbrodniach w Kościele, Franciszek nadużywa nawet modlitwy/

2. 10. 2018 

Arcybiskup Vigano wskazał na zbrodni homoseksualnego lobby na najwyższych stanowiskach w Kościele i wezwał do prawdziwej pokuty. Franciszek nadużywa papieskiego rządu, a zbrodnie zatuszowuje i popiera. Głównym obowiązkiem papieża jest ochrona wiary i moralności. Jednak Franciszek autorytarnie niszczy wiarę i moralność. A to jest zbrodnia przeciwko Bogu i Kościołowi. Według Gal. 1, 8-9 ściągał na siebie ekskomunikę, wykluczenie z Kościoła. Rząd zajmuje już nielegalnie. Potwierdza to i papieska bulla Pawła IV „Cum Ex Apostolatus Officio“. Rezygnacja Franciszka jest absolutnie konieczna, inaczej proces odnowy w Kościele nie nadejdzie!

29.09. 2018 Franciszek wzywał wierzących na całym świecie modlić się w październiku o jedność Kościoła przeciwko diabłu, który dzieli wspólnotę chrześcijańską.

Franciszek zrezygnuje lub mu pomoże mocna ręka?

3.09.2018

Arcybp. Viganò wezwał Franciszka i hierarchię do abdykacji za pokrycie homoseksualnych i pedofilskich przestępstw. Mocna ręka ponadnarodowych elit z pewnością nie przyczyni się do abdykacji Franciszka, lecz raczej do jego utwierdzenia.

Podczas wizyty w Irlandii Franciszek publicznie propagował homoseksualizm już od dzieciństwa. Rodzicom zabraniał wychowanie według przykazań Bożych. W ten sposób, jako publiczny heretyk, on wystąpił przeciwko Bogu i Jego prawu.

Co jest podstawowym obowiązkiem osoby, która posiada najwyższy urząd w Kościele? Chronić ortodoksyjną doktrynę i moralność!

Viganò – Papa subito

31.08.2018

25 sierpnia 2018 r. były nuncjusz papieski w USA (2011-2016), arcybiskup Carlo Maria Vigano (77 lat) wezwał papieża Franciszka do dymisji. Powodem jest współudział w moralnych zbrodniach kard. McCarricka przeciwko młodym ludziom. Arcybiskup Vigano złożył to odważne wezwanie dla dobra Kościoła, także ryzykując życiem. W 11-stronicowym dokumentu ujawnił homoseksualny lobbing na najwyższych miejscach w kościele. Do rezygnacji wezwał nie tylko Franciszka, ale także wszystkich kościelnych dostojników, którzy popełnili lub przykrywali zbrodnie moralne.

„Problem nadużyć duchownych nie może być rozwiązany jedynie poprzez uwolnienie niektórych biskupów i tym bardziej przez przepisy biurokratyczne. Centrum problemu jest w sieciach homoseksualnych, które muszą zostać wykorzenione… Należy ogłosić okres nawrócenia i pokuty” ‒ napisał Vigano.

Impeachment papieża Franciszka

28.08.2018

Były nuncjusz papieski w Stanach Zjednoczonych (2011-2016), abp Carlo Maria Vigano opublikował 11-stronicowy dokument o współudziale Franciszka w ukrywaniu pedofilii oraz homoseksualizmu i wezwał papieża do rezygnacji.

Cytat Arcybiskupa: „W tym momencie, niezwykle dramatycznym dla Kościoła, (Franciszek) musi przyznać się do błędów i zgodnie z proklamowaną zasadą „zero tolerancji” Franciszek musi być pierwszy, który daje przykład kardynałom i biskupom. Dlatego powinien zrezygnować, razem z tymi wszystkimi, którzy kryli sprawę McCarricka”.

Uroczysty pogrzeb senatora McCaina a D. Trump

27 sierpnia 2018 r.

26 sierpnia 2018 roku w USA zmarł senator John McCain.

Zmarły senator i jego rodzina są chrześcijanami. Każdy chrześcijanin wie, że po śmierci następuje sąd Boży, a potem wieczna nagroda lub wieczna kara, czyli niebo lub piekło. Czy senator miał Ducha prawdy, czy ducha kłamstwa? Czy promował pokój, czy dążył do wojny? Czy służył Bogu lub diabłu? Oczywiście, te pytania odnoszą się także do każdego amerykańskiego senatora, który uczestniczy w pogrzebie, ponieważ na każdego czeka śmierć, a następnie sąd Boży i wieczność.

Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel ludzkości, do modlitwy „Ojcze nasz“  dodaje: Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. (Mt 6,15) Senator McCain jeszcze przed śmiercią rozpoczął kampanię nienawiści przeciw amerykańskiemu prezydentowi!

Polscy biskupi, pokutujcie!

12.06. 2018

Szanowni polscy biskupi!

Wierzymy, że jesteście świadomi swojej odpowiedzialności przed Bogiem i nadzwyczajnej powagi obecnej sytuacji.

Krótko mówiąc, naród polski ma jedyny sposób na ratunek  – pokutę. Ale zacząć pokutę musicie wy!

W tym roku nad Polską zawisł miecz Damoklesa islamizacja i gender demoralizacja, narzucona UE.

Co zrobił polski prymas Glemp i polscy biskupi, decydując, czy Polska powinna wstąpić do UE? Biskupi pobudzali i kłamliwie obiecywali, że Polska będę przenikać chrześcijaństwem całą Europe. A wynik? W Warszawie przeszła już osiemnasta parada gejów. Pytamy: kto kogo będę przenikać?!

Odpowiedź na spotkanie Franciszka z trzema ofiarami pedofilii homoseksualnej (+ wideo)

25.05.2018

Światowe media opublikowały raport o spotkaniu Franciszka Bergoglio z trzema ofiarami pedofilii homoseksualnej z Chile. Zamiast odpowiedzialnego rozwiązania, Franciszek wykorzystał te ofiary jako precedens promujący fałszywą tolerancję wobec homoseksualizmu i pedofilii. Tak zaprzeczył prawo Boże i naturalne. Gejowi dosłownie powiedział: „Bóg tak cię stworzył”.

To kłamstwo i herezja. Człowiek został stworzony na obraz Boga jako mężczyzna i kobieta. Istnieją tylko dwie płcie: męska i żeńska. Bóg nie stworzył perwersji seksualnej. Ona jest owocem grzechu.

Franciszek w swojej adhortacji zaprzeczył obiektywnym standardom moralnym. Całuje nogi transseksualistów i homoseksualistów. Przed całym światem udowadnia, że nie ma Ducha Chrystusowego, ale ducha antychrysta.

Choose language

Search

Word of Life

“Likewise you also, reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord.”

Rom 6:11 (4/11/2018 – 18/11/2018)