Fotogalerie

cz-the-fight-is-short cz-our-misery-brings-us-to-jesus cz-god-is-seeking-for-souls-who-will-love-him

Mons. L. Hučko nezákonným vlastníkem nakradeného majetku

14. ledna 2018

Biskupům Římskokatolické církve v Čechách a na Moravě

 

          Věc: Mons. L. Hučko nezákonným vlastníkem nakradeného majetku

V roce 2003 byl do řeckokatolické církve kard. M. Vlkem prosunut na místo biskupa I. Ljavince nový biskup, L. Hučko. Okamžitě, během několika dní, L. Hučko ukradl všechen nemovitý majetek Delegatuře sv. Prokopa řádu sv. Basila Velkého (představeným řehole byl o. Metoděj R. Špiřík Th.D., OSBM). Byla to Hučkova pomsta za to, že řeckokatoličtí věřící z morálních a věroučných příčin protestovali proti jeho jmenování za biskupa.

Hučko bez vědomí řeholních představených a v příkrém rozporu s církevním právem zrušil před státem registraci baziliánské řehole a její majetek si přivlastnil nezákoným přepsáním na Apoštolský exarchát. Část majetku, malý dům na Praze 5, v němž bydleli studenti teologie, a byt na Praze 3, darovala baziliánům Dr. Kalina Šutková. Druhou část majetku, dům na Sázavě, kde byl řeholní noviciát, si baziliáni vlastnoručně přebudovali ze stodoly.

Zkušenost po volbách v ČR

Pravdivé křesťanství je pravda a život!

Falešné křesťanství je opium a smrt!

Kdo je kdo?

 

Arci Graubner sundal masku

Arcibiskup Graubner má stejnou krevní skupinu jako emerita Radkovský (oba fokoláre) a jako neslavně známý páter Halík. Tedy jde o jednotu a lásku k zednářskému programu globalizace, genderizace, islamizace a likvidace pravdivého křesťanství. Bohužel, tento program má i neplatný papež František. Kdo chce být spasen a zachránit se od pekla, uteč z jidášského spolku!

K výroku ex-prezidenta Klause

28. 1. 2018

Pan ex-prezident vyjádřil obavy, že „poražený tábor výsledek voleb nepřijme“. Dodáváme, že formálně sice přijal, ale dal najevo, že bude pokračovat v boji proti národu a proti prezidentovi, jen více skrytou a zákeřnou formou.

Prof. Drahoš řekl: „… ale neprohráli jsme, budeme pokračovat dále.“

Podobný postoj vyjádřil i páter Halík ještě před výsledkem voleb.

Výsledek voleb byl Boží zázrak! Děkujeme bezejmenným, kteří za tento zázrak úpěnlivě volali k Bohu. Skrytý psychologický a duchovní boj ale pokračuje dál, neskončil.

Byzantský katolický patriarchát v tomto jubilejním roce 2018 vyzývá k pokračování v modlitebním boji za život českého národa proti skrytému systému smrti.

Rozjímání nad Gal 2,21

„Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti
skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná.“

Před tímto veršem si všimněme ještě předcházející verše; souvisí spolu. Jde o verš 17.-20.

„Jestliže hledáme ospravedlnění v Kristu a jsme tedy zřejmě i my hříšníci, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne! Jestliže chci znovu stavět, co jsem dříve zbořil, usvědčuji sám sebe jako viníka před zákonem.  Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.“ 

Zde je i známý citát, který si často připomínáme, týká se pravdy spoluukřižování. Je velmi hluboký. Vidíme, že je zasazen do určitého celku. Konkrétně apoštol volá: „Spolu s Kristem jsem ukřižován, nežiji já, žije ve mně Kristus“. Dále vysvětluje: „A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího.“ Tedy zdůrazňuje víru v Syna Božího a dodává: „Který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne.“ A pak následuje verš 21., který si budeme připomínat jako slovo života: „Nepohrdám Boží milostí.“

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry? Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“

Gal 3,2-3 (11. 2 – 25. 2. 2018)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]