Fotogalerie

cz-we-must-learn-to-walk-in-god_s-presence cz-faith-grows-through-trials cz-god-is-almighty

Výzva k misii v Rusku – 2.část

 

Předkládáme konkrétní program přípravy kněžstva k vnitřní misii Ruska:

Jde o zavedení polomnišského stylu života pro kněze. Svatý Bazil zdůrazňoval: „Běda samotnému! Je-li sám a klesne, nemá nikoho, kdo by ho zvedl.“ (Kaz 4,10) Od neděle večera do úterka do oběda je třeba vy-tvořit podmínky duchovní pouště – to znamená samoty, v ústraní od své rodiny a zevnějších starostí, aby byla možnost věnovat se v bratrském společenství modlitbě a Božímu slovu. Model, který zde podáváme byl vyzkoušen komunitou sedmi biskupů po dobu několika let a osvědčil se.

Materiál k duchovnímu programu ať si každý vytiskne a má ho ve formě brožurky stále k dispozici během společného setkání trvajícího 1,5 dne.


Stáhnout: Výzva k misii v Rusku – 2.část (formát doc)

Výzva k misii v Rusku – 2.část (formát pdf)

Výzva pravoslavným patriarchům a biskupům

Lvov, 15.4.2011

Ctěný patriarcho,

Ctěný vladyko,

dne 30.3.2011 jsme Vám napsali dopis, v němž Vás varujeme před účastí na blahořečení papeže apostaty Jana Pavla II. a rovněž před účastí na tzv. mírovém setkání v Assisi. Účast na těchto akcích je veřejným gestem jednoty s duchem Assisi, tedy s duchem antikrista. Jménem Božím Vás zapřísaháme, abyste zůstal věrný Kristu a Jeho evangeliu. Pokud se zúčastníte apostatické akce, dopadá na Vás Boží anathema a náš nově založený Byzantský katolický patriarchát bude nucen Vaši apostazi zveřejnit před celým křesťanským světem.

Zveřejnění patriarchátu Zvěstování Páně 7.4.2011 (video)

Volba patriarchy

Byzantského katolického patriarchátu

Dne 5.4.2011 se konala volba patriarchy

Byzantského katolického patriarchátu.

Synod Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve

ustanovil arcibiskupa Eliáše Antonína Dohnala OSBMr

prvním patriarchou.

Ať mu náš Pán Ježíš Kristus

udělí svou milost a sílu, aby moudře

spravoval svěřený úřad.

Celý synod odevzdává nově zvoleného patriarchu

našemu Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu

a pod ochranu Přesvaté Bohorodičky.

 ...

Dopis ministru kultury Ukrajiny

Lvov, 7.4.2011

Ministr kultury Ukrajiny

Michael Kuliňak

Vážený pane ministře,

tímto Vám oznamujeme, že dne 5.4.2011 byl založen Byzantský katolický patriarchát (BKP, Byzantine Catholic Patriarchate). Patriarchou byl ustanoven arcibiskup Eliáš (65).

Prosíme, abyste tuto realitu vzal na vědomí. Jde o vnitřní církevní změnu, kterou je stát povinen respektovat.

Výzva Byzantského katolického patriarchátu vedení UHKC

Lvov, 7.4.2011

 

Synod biskupů UPHKC se obrátil na každého biskupa UHKC osobně. Dopisem z 1.4.2011 vám zdůraznil mimořádnou závažnost doby, v níž se mění ukrajinské zákonodárství. Je zaváděna homodiktatura a juvenilní justice, která bere řádným rodičům jejich děti.

V dopise vám bylo připomenuto, že v roce 2008 jste na sebe uvrhli Boží anathemu z důvodu jednoty s duchem herezí ex-kard. L. Huzara. Kromě jiných herezí L.Huzar veřejně schvaluje homosexualitu. Každého z vás jsme proto vybídli, aby vyznal pravou katolickou víru, a to před Bohem i svědky. Potom, aby v pastýřském listu každý z vás vyzval všechny věřící dané řeckokatolické diecéze, aby se zúčastnili manifestace v diecézním městě.

Oznámení o založení a vyhlášení Byzantského katolického patriarchátu

Lvov, 7.4.2011
Slavnost Zvěstování

Papež Benedikt XVI.

Řím

Svatý otče,

Synod biskupů Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve na svém mimořádném zasedání 5.4.2011 řešil kritickou situaci v katolické církvi a narušování spasitelné víry. Je tragedií, že mnozí katolíci i hierarchie přijímají nové učení a jiného ducha, který je v rozporu se základními pravdami evangelia a apoštolské Tradice.

Reakcí Synodu na tento katastrofální stav bylo založení a vyhlášení Byzantského katolického patriarchátu. Jeho cílem je zaštítit všechny věřící, kteří chtějí zachovat neporušený poklad katolické víry, nehledě na národnost či přináležitost do jakékoliv katolické církve či tradice.

Oznámení o založení Byzantského katolického patriarchátu (BKP)

Lvov, 7.4. 2011

Prezident Ukrajiny V. Janukovič

Členové vlády

Poslanci parlamentu

 

Vážený pane prezidente, členové vlády a poslanci Parlamentu Ukrajiny,

tímto si Vám dovolujeme oznámit, že dne 5.4.2011 byl vyhlášen Byzantský katolický patriarchát (Byzantine Catholic Patriarchate). Prvním patriarchou byl ustanoven arcibiskup Eliáš (65).

Sídlo patriarchátu je ve Lvově – Ukrajina.

Bůh dal založením patriarchátu postaveného na apoštolském a prorockém základě východisko pro všechny pravověrné katolíky i mimo Ukrajinu.

Zrušení Rady LGBT a juvenilní justice

Lvov, 7.4.2011

Ministr spravedlnosti

Alexandr Lavrynovič

Vážený pane ministře,

oficiálně jsme Vám oznámili založení Byzantského katolického patriarchátu (Byzantine Catholic Patriarchate, BCP) (viz příloha). Zároveň se na Vás obracíme jménem Patriarchátu i jménem tisíců křesťanů i nekřesťanů Ukrajiny a statisíců rodičů s naléhavým požadavkem: neodkladně zrušte nezákonnou registraci Rady LGBT. Tato registrace je podvodem a zločinem proti křesťanským a morálním hodnotám Ukrajiny. Vaše výmluva, že zrušení je možné jen soudní cestou, je z Vaší strany pokrytectvím, neboť jste neměl právo tuto Radu uzákoňovat. Porušil jste Konstituci Ukrajiny. Registrace Rady LGBT umožňuje masové šíření AIDS a vede ke genocidě mladé generace. Pokud Radu LGBT nezrušíte, dopouštíte se zločinu proti ukrajinskému lidu a vlastizrady Ukrajiny.

Dopis ministru školství Ukrajiny

Lvov, 7.4.2011

Ministr školství Ukrajiny

Dmytro V. Tabačnyk

Vážený pane ministře,

oficiálně jsme Vám již dopisem ze dne 7.4.2011 oznámili založení Byzantského katolického patriarchátu. Zároveň se na Vás obracíme jménem Patriarchátu i jménem tisíců pedagogů a rodičů s naléhavým požadavkem: bez prodlení zrušte sexuální výchovu ve školních osnovách pro všechny stupně. Proč? Protože tento program je antipedagogický, antihumánní a vůči mladé generaci Ukrajiny je skutečným zločinem. Vede k demoralizaci a démonizaci dětí a mládeže směrující k sebegenocidě Ukrajiny.

Viděla jsem ho v pekle. Svědectví Angeliky Zambrano o Janu Pavlu II.

 

Komentář:

Uveřejnili jsme zde část svědectví Angeliky Zambrano Mora. Hovoří v něm o tom, že viděla papeže Jana Pavla II. v pekle. Nebudeme zde rozebírat, zda byla skutečně mrtvá (jak tvrdí její matka) nebo měla nějakou vizi. To není podstatné. Podstatné je to, zda je pravdivým svědkem a ještě podstatnější, zda to, co hovoří je v souladu s naukou Písma a Tradicí církve. Každé vidění musíme rozlišovat, ale ducha nesmíme ubíjet.

Orientační modlitební program duchovní pouště pro kněze (1,5 dne v týdnu)

Předkládáme orientační modlitební program přípravy kněžstva k vnitřní misii:

Neděle večer příjezd

  • 22:00 noční klid

Pozn. Půst je od nedělní večeře až do pondělí do večeře. Kdo má potíže se zdravím, stravuje se individuálně.

Oznámení a varování katolickým a pravoslavným patriarchům

Lvov 7.4. 2011

Drahý Patriarcho,

a) Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že z důvodu hluboké krize v katolické církvi a z potřeby uhájit spasitelnou víru byl založen Byzantský katolický patriarchát (BKP). V jeho čele stojí patriarcha Eliáš (65). Katolíci, kteří nesouhlasí s herezemi a s apostatickou hierarchií, mají tímto možnost zaštítit se pravověrnou strukturou katolické církve. BKP je oddělen od současných herezí.

Patriarchát má sídlo ve Lvově – Ukrajina.

b) Byzantský katolický patriarchát tvoří s Vaším patriarchátem pravdivé „sopričastie“ – communio – v evangelijní a apoštolské víře, která je prosta všech herezí i ducha apostaze. Spolu s Vámi odsuzujeme všechny starověké i moderní hereze, zvláště ty, které jsou dnes spojeny s historicko-kritickou metodou, která v podstatě popírá inspiraci Písma, všechny zázraky, Božství Kristovo i Jeho historické a reálné vzkříšení.

Vyhlášení exkomunikace polských a irských biskupů (19.11.2009)

V katolické církvi probíhá mimořádně velká krize. Místo procesu obnovy skrze pravdivé biblické pokání pokračuje proces sebedestrukce. Plná zodpovědnost za tento stav dopadá na církevní hierarchii. Náš synod Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve se proto dne 15.3. a 15.9.2009 obrátil na všechny biskupy katolické církve, aby do 25.12.2009 veřejně vyznali svou víru a zároveň se zřekli současných herezí. Veřejné zapření víry a zůstávání v jednotě s herezemi je spojeno s trestem exkomunikace latae sententiae (kan. 1364 §1 CIC), tedy s vyloučením z církve. Dle Božího zákonu, na každého, kdo zapřel víru, dopadá trest Boží anathemy – Božího prokletí.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)