Fotogalerie

cz-how-great-joy-for-us cz-the-moment-of-resurrection-confirmed cz-jesus_-death-is-the-narrow-path

Oznámení o založení Byzantského katolického patriarchátu (BKP)

Lvov, 7.4. 2011

Prezident Ukrajiny V. Janukovič

Členové vlády

Poslanci parlamentu

 

Vážený pane prezidente, členové vlády a poslanci Parlamentu Ukrajiny,

tímto si Vám dovolujeme oznámit, že dne 5.4.2011 byl vyhlášen Byzantský katolický patriarchát (Byzantine Catholic Patriarchate). Prvním patriarchou byl ustanoven arcibiskup Eliáš (65).

Sídlo patriarchátu je ve Lvově – Ukrajina.

Bůh dal založením patriarchátu postaveného na apoštolském a prorockém základě východisko pro všechny pravověrné katolíky i mimo Ukrajinu.

Zrušení Rady LGBT a juvenilní justice

Lvov, 7.4.2011

Ministr spravedlnosti

Alexandr Lavrynovič

Vážený pane ministře,

oficiálně jsme Vám oznámili založení Byzantského katolického patriarchátu (Byzantine Catholic Patriarchate, BCP) (viz příloha). Zároveň se na Vás obracíme jménem Patriarchátu i jménem tisíců křesťanů i nekřesťanů Ukrajiny a statisíců rodičů s naléhavým požadavkem: neodkladně zrušte nezákonnou registraci Rady LGBT. Tato registrace je podvodem a zločinem proti křesťanským a morálním hodnotám Ukrajiny. Vaše výmluva, že zrušení je možné jen soudní cestou, je z Vaší strany pokrytectvím, neboť jste neměl právo tuto Radu uzákoňovat. Porušil jste Konstituci Ukrajiny. Registrace Rady LGBT umožňuje masové šíření AIDS a vede ke genocidě mladé generace. Pokud Radu LGBT nezrušíte, dopouštíte se zločinu proti ukrajinskému lidu a vlastizrady Ukrajiny.

Dopis ministru školství Ukrajiny

Lvov, 7.4.2011

Ministr školství Ukrajiny

Dmytro V. Tabačnyk

Vážený pane ministře,

oficiálně jsme Vám již dopisem ze dne 7.4.2011 oznámili založení Byzantského katolického patriarchátu. Zároveň se na Vás obracíme jménem Patriarchátu i jménem tisíců pedagogů a rodičů s naléhavým požadavkem: bez prodlení zrušte sexuální výchovu ve školních osnovách pro všechny stupně. Proč? Protože tento program je antipedagogický, antihumánní a vůči mladé generaci Ukrajiny je skutečným zločinem. Vede k demoralizaci a démonizaci dětí a mládeže směrující k sebegenocidě Ukrajiny.

Viděla jsem ho v pekle. Svědectví Angeliky Zambrano o Janu Pavlu II.

 

Komentář:

Uveřejnili jsme zde část svědectví Angeliky Zambrano Mora. Hovoří v něm o tom, že viděla papeže Jana Pavla II. v pekle. Nebudeme zde rozebírat, zda byla skutečně mrtvá (jak tvrdí její matka) nebo měla nějakou vizi. To není podstatné. Podstatné je to, zda je pravdivým svědkem a ještě podstatnější, zda to, co hovoří je v souladu s naukou Písma a Tradicí církve. Každé vidění musíme rozlišovat, ale ducha nesmíme ubíjet.

Oznámení a varování katolickým a pravoslavným patriarchům

Lvov 7.4. 2011

Drahý Patriarcho,

a) Tímto si Vám dovolujeme oznámit, že z důvodu hluboké krize v katolické církvi a z potřeby uhájit spasitelnou víru byl založen Byzantský katolický patriarchát (BKP). V jeho čele stojí patriarcha Eliáš (65). Katolíci, kteří nesouhlasí s herezemi a s apostatickou hierarchií, mají tímto možnost zaštítit se pravověrnou strukturou katolické církve. BKP je oddělen od současných herezí.

Patriarchát má sídlo ve Lvově – Ukrajina.

b) Byzantský katolický patriarchát tvoří s Vaším patriarchátem pravdivé „sopričastie“ – communio – v evangelijní a apoštolské víře, která je prosta všech herezí i ducha apostaze. Spolu s Vámi odsuzujeme všechny starověké i moderní hereze, zvláště ty, které jsou dnes spojeny s historicko-kritickou metodou, která v podstatě popírá inspiraci Písma, všechny zázraky, Božství Kristovo i Jeho historické a reálné vzkříšení.

Vyhlášení exkomunikace polských a irských biskupů (19.11.2009)

V katolické církvi probíhá mimořádně velká krize. Místo procesu obnovy skrze pravdivé biblické pokání pokračuje proces sebedestrukce. Plná zodpovědnost za tento stav dopadá na církevní hierarchii. Náš synod Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve se proto dne 15.3. a 15.9.2009 obrátil na všechny biskupy katolické církve, aby do 25.12.2009 veřejně vyznali svou víru a zároveň se zřekli současných herezí. Veřejné zapření víry a zůstávání v jednotě s herezemi je spojeno s trestem exkomunikace latae sententiae (kan. 1364 §1 CIC), tedy s vyloučením z církve. Dle Božího zákonu, na každého, kdo zapřel víru, dopadá trest Boží anathemy – Božího prokletí.

Zveřejnění anathemy na kardinály katolické církve

Svatý otec

Benedikt XVI.

Città del Vaticano

Níže jmenovaní kardinálové byli už v měsíci březnu 2009 spolu s ostatními katolickými biskupy vyzváni, aby do 14.9. 2009, svátku povýšení svatého Kříže, vyznali pravou víru a zřekli se současných herezí! Podruhé byli vyzváni dne 25.8. 2009. Svou víru zapřeli, Krista zradili, od současných herezí a ducha apostaze se neoddělili. Tímto sami na sebe uvrhli Boží anathemu (Gal 1,8-9) a rovněž církevní trest exkomunikace latae sententiae za herezi dle CIC kan. 1364 §1.

My tímto oznámením pouze zveřejňujeme bolestnou realitu před celou církví. Od dnešního dne, tj. 15.9. 2009 jsou níže jmenovaní kardinálové vyloučeni z katolické církve. Úřad už okupují nezákonně. Dekrety jimi vydané budou už neplatné. Rovněž jsou neplatné svátosti, které udílejí, kromě křtu. Pokud nebudou konat pokání ze své zrady, budou věčně zavrženi!

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“

Gal 5,17-18 (19. 5 – 2. 6. 2019)