Fotogalerie

cz-o-this-christmas andele-nad-betlemem cz-mary-is-the-queen-of-prophets

Dopis Metropolitovi Astanskému a Kazachstánskému Alexandrovi

Lvov, Ukrajina, 22.10.2011

 

Metropolita Astanský a Kazachstánský

Alexandr

Vážený vladyko,

obracíme se na Vás s prosbou – pokud jste byl pozván Vatikánem nebo pověřen patriarchou Cyrilem zúčastnit se apostatického setkání v Assisi a ve Vatikánu ve dnech 26.-28.10.2011, a tím reprezentovat pravoslavnou církev v tomto duchovním Babylonu – abyste účast v každém případě odmítl. Každý z přítomných činí gesto, že se sjednocuje s jiným evangeliem a dle Gal 1,8-9 na sebe stahuje Boží anathemu. Navíc, jako představitel církve, byste dal pohoršení všem pravoslavným věřícím. „Není žádná jednota mezi Kristem a Beliálem“ (2Kor 6,15). V případě, že byste se setkání v Assisi zúčastnil, náš Byzantský katolický patriarchát je povinen před křesťany celého světa zveřejnit Boží anathemu, která by na Vás dopadla.

Poděkování za veto

Lvov, 22.10.2011

 

Prezidentu Ukrajiny

V. F. Janukovičovi

Vážený pane prezidente,

děkujeme Vám jménem svým i jménem všech křesťanů Ukrajiny, že jste dal veto na návrh zákona „O dokumentech, které identifikují osobu a potvrzují občanství Ukrajiny“. Tento zákon zavádějící čipizaci by znamenal reálné nebezpečí pro celý ukrajinský národ:

1)  totální kontrolu lidí
2)  manipulaci s osobními údaji člověka
3)  ohrožení národní bezpečnosti
4)  čip nese znak 666, je to biblický znak antikrista, šlo by o omezení náboženské svobody
5)  čipizace by směřovala k tomu, aby byl čip implantován na ruku či na čelo. Člověk by tak byl zbaven svobodné vůle. Dokonce by bylo možné prostřednictvím čipu zastavit srdce a způsobit smrt. V konečném důsledku by znamenala ztrátu spasení.

Hlavě Běloruské pravoslavné církve Metropolitovi Filaretovi

Lvov, Ukrajina, 22.10.2011

 

Metropolita Filaret

Hlava Běloruské pravoslavné církve

Vážený vladyko,

masmédia zveřejnila, že jste měl účast na tzv. ekumenickém setkání v Mnichově ve dnech 11-13.9.2011. Toto setkání bylo přípravou na 25. jubileum zrady Krista a víry římskokatolické hierarchie v čele s papežem-apostatou Janem Pavlem II. v Assisi. Tento zločin vnesl do západní církve nové myšlení, které gestem ex-papeže v Assisi staví pohanské náboženství na stejnou rovinu s křesťanstvím. Jinými slovy: spasení, které je pro věřící v Božím Synu Ježíši Kristu a v Jeho vykupitelské smrti na kříži, je postaveno do stejné roviny s úctou k pohanským démonům. Vaše účast v Mnichově byla gestem jednoty s tímto duchem zrady Krista a Jeho evangelia.

Dopis Patriarchům a biskupům pravoslavných církví

Lvov, 22.10.2011

Patriarchům a biskupům pravoslavných církví


Drazí patriarchové,
Drazí biskupové,

přijali jste v této těžké době úřad pastýřů a nesete plnou zodpovědnost za vám svěřené stádo. Žijeme v době, kdy je utvářeno nové antikřesťanské myšlení, které ve vědomí lidí boří všechny Boží zákony a zlo podává jako dobro (homosexualita, pedofilie, eutanázie…).

Na morálním odpadu západní Evropy mají velkou vinu katoličtí teologové a hierarchie, kteří mají ducha apostaze. Tento duch apostaze byl beatifikací Jana Pavla II. dne 1.5. 2011 povýšen na oficiální postoj katolické církve. Proto ten samý den dopadla na Benedikta XVI. Boží anathema.

Dopis Patriarchovi Moskevskému i celé Rusi Cyrilovi

Lvov, Ukrajina, 22.10.2011

 

Patriarcha Moskevský i celé Rusi Cyril

Ctihodný Patriarcho,

ve dnech 26.-28.10.2011 má být v Assisi a ve Vatikánu tzv. jubilejní ekumenické a mezináboženské setkání. Setkání v Assisi v roce 1986 se stalo precedentem apostaze od pravé a spasitelné víry a přijetí ducha modlářství. Boží slovo říká, že pohané neobětují Bohu, ale démonům (1Kor 10,30).

Dne 1.5.2011 byl prohlášen za blahoslaveného ex-papež Jan Pavel II. Benedikt XVI. veřejnou beatifikací tohoto apostaty změnil pravověrné učení i apoštolskou tradici a postavil na oltář církve ducha Assisi – ducha antikrista. Tímto apostatickým gestem sám sebe vyloučil z Kristova Tajemného Těla –církve a stáhl prokletí na celou katolickou církev.

Dopis ekumenickému patriarchovi Bartoloměji I

Lvov, Ukrajina, 22.10.2011

 

Ekumenický patriarcha Bartoloměj I

Ctihodný Patriarcho,

obracíme se na Vás v této historické době, kdy je v Evropské Unii i v jiných státech světa prostřednictvím mezinárodních organizací jako je OSN, RE, WHO upravováno zákonodárství. V podstatě jde o zavádění antihodnot, amorálnosti a antizákonů. Za celou touto antireformou je duch lži a smrti. Světové organizace nutí už malé děti od 5-ti let k amorálnostem. Systém školství už nepřipravuje mladou generaci na zodpovědný život, ale stal se nástrojem jejich morální devastace a démonizace. Ideologie smrti je vnucována nejen skrze aborty, ale už i skrze euthanasii. Dospělí tak budou masově a bez kontroly zabíjeni.

Propagace euthanasie (+video)

Lvov, 18.10.2011

Poslancům Parlamentu Ukrajiny

 

Vladimír Zastava z oddělení komunikací Institutu Horšenina řešil na tiskové konferenci otázku postoje ukrajinské společnosti ke smrti. Manipulační článek z 15.10.2011 na toto téma má název: „Třetina Ukrajinců se vyjádřila za obnovení trestu smrti a není proti legalizaci euthanasie“ (řeckokatolický-portál RISU). Postavit vedle euthanasie odpudivý trest smrti proto, aby už euthanasie nevypadala tak děsivě, je zločinnou manipulací.

Krkavčí matky

Lvov, 20.10.2011

 

18.10.2011 parlament Ukrajiny zařadil do programu zasedání návrh zákona „O pomoci rodinám, které nemohou mít děti“. Zákon navrhuje udělit ženám, které chtějí porodit dítě na objednávku, 30 000 hřiven i více. Je šokujícím, že vůbec mohou být takové návrhy zákonů v parlamentu předkládány! Kdo pro ně vymýšlí vznešené, maskující názvy? Podobné šokující zákony se týkají juvenilní justice a tzv. „Strategie boje proti diskriminaci na Ukrajině“. Juvenilní justice bere děti z dobrých rodin bez jakékoliv příčiny, dává je do sběrných táborů a prodává k tzv. mezinárodní adopci, přednostně lesbám, gayům a pedofilům. Co z těchto dětí bude?

Veto čipizaci

Lvov, 14.10.2011
V den Pokrovu sv. Bohorodičky

Prezident Ukrajiny

V. Janukovič

Vážený pane prezidente,

dne 23.9.2011 na rokování parlamentu poslanci odhlasovali zákon „O dokumentech, které identifikují osobu a potvrzují občanství Ukrajiny“. Tento zákon negativně ovlivní nejen osobní svobodu a práva každého občana, ale i národní bezpečnost a nezávislost. Proto upozorňujeme na toto reálné nebezpečí.

Výzva křesťanům Ukrajiny

Lvov, 18.10.2011

 

Vážení věřící všech ukrajinských křesťanských církví,

obracíme se na vás v této historické hodině, v níž se rozhoduje o duchovní i fyzické existenci Ukrajiny. Křesťanští pastýři bohužel ve většině případů zanedbávají svou povinnost dávat vám zdravou duchovní pastvu pravověrného učení spojeného s evangeliem a s mocí Ducha svatého. Ze Západu přichází na Ukrajinu věroučný i morální rozklad, který ničí samotnou podstatu křesťanství. Západní křesťanství, až na čestné výjimky, mlčí anebo schvaluje homosexualitu, synkretismus s duchem pohanství a hereze, které zpochybňují Božství Kristovo, Kristovo historické a reálné vzkříšení, Božskou inspiraci Písma svatého. Na tomto základě je budován falešný ekumenismus, či spíše globalizace odpadlého křesťanství a pohanských religií. A to je zrada Krista i evangelia.

Výzva křesťanským duchovním na Ukrajině

Lvov, 16.10.2011

 

Vážení křesťanští duchovní,

žijeme v mimořádně době. Křesťanští pastýři jsou povinni chránit stádo a dávat zdravou pastvu svým ovcím. Jsou povinni zlo nazývat zlem, lež lží, nemorálnost nemorálností a zločin zločinem.

Na Ukrajině dnes probíhá tzv. úprava zákonů, která vnáší amorálnost a antizákonnost a vede i ke ztrátě národní nezávislosti. Tyto úpravy zákonů jsou spojeny s klauzulí, která činí Ukrajinu totálně závislou na tzv. mezinárodních standardech, které jsou protikřesťanské, protipřirozené, amorální a přímo zločinné. Mezinárodní organizace dokonce prosazují globalizaci směřující k tzv. redukci lidstva.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“

Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)