Fotogalerie

cz-the-fight-is-short cz-our-misery-brings-us-to-jesus cz-god-is-seeking-for-souls-who-will-love-him

Odpověď redaktorovi Českého rozhlasu panu O.G. ohledně zednářů a různých klubů

5. 2. 2018

Vážený pane Ondřeji Golisi,

opětovně se domáháte, abychom s Vámi vešli do dialogu ohledně zednářství v ČR a různých klubů, jakým je například Římský klub v souvislosti s panem Drahošem.

Poněvadž Vy jste na rozdíl od nás znám jako odborník v odhalování kriminálních kauz, proto posluchači Českého rozhlasu jistě uvítají, když jim tuto závažnou problematiku vysvětlíte i bez nás.

Je teologická fakulta v Českých Budějovicích katolickou?

5. 2. 2018

Vážení představitelé teologické fakulty v Českých Budějovicích,

masově jste rozšířili, že vztyčíte nad vaší fakultou vlajku Tibetu.

Víte, co na ní je a co symbolizuje? Na tibetské vlajce je pohanská symbolika jinu a jangu a dva draci, kteří symbolizují démony.

Ptáme se: Bylo by možné, aby nad Tibetem vztyčili vlajku s Pánem Ježíšem na kříži ze solidarity s trpícími křesťany například u příležitosti 100. výročí genocidy arménských křesťanů v Osmanské říši? To by dalajláma ani lámové nikdy nedovolili!

Asi také nevíte, že se dalajláma pokládá za převtěleného boha a že pohanští bohové jsou démoni (srov. 1Kor 10,20). Oni nad sebou nikdy vlajku s Kristovým křížem nevztyčí.

Proč ve Vatikánu nebude vyvěšena vlajka Tibetu?

5. 2. 2018

František usiluje o přátelské vztahy s Čínou, proto si dává dobrý pozor, aby se nesetkal s dalajlámou. Na opětovné žádosti dalajlámy navštívit Vatikán – vždy záporná odpověď.

František změnil politiku vůči Číně a tedy i vůči ilegální katolické církvi, která je podřízena Vatikánu a zastupuje ji 86letý kard. Josef Zen Ze-kiun z Hongkongu. Ten, když se chtěl setkat s Františkem, nebyl přijat, a proto musel při všeobecné středeční audienci 25. 1. stát s turisty v řadě na mraze. De facto byl Františkem odmítnut.

Státní církev v Číně je na rozdíl od ilegální od Vatikánu oddělena. František v poslední době zbavil úřady představitelů ilegální církve, kteří byli nahrazeni představiteli státní církve. Proti tomu přijel kard. Zen Ze-kiun do Vatikánu protestovat, ale bezvýsledně.

Letos Halík navrhuje už tři vlajky?

Šokující informace! Prof. Tomáš Halík ve dnech od 8. do 10. března 2018 prý iniciuje celostátní akci TŘÍ VLAJEK – Tibetu, Arménie (genocida 1915) a Donbasu z důvodu požadavku mírového řešení a solidarity.

My této Halíkově akci TŘÍ VLAJEK nevěříme. Je totiž veřejně známo, že Halík stále a profesionálně lže.

Je na místě, aby v Česku místo tří vlajek byla 8. 3. všude vyvěšena pouze jedna vlajka, a to česká!

………………………Vlajka pro Tibet a dalajlámu?……………………

Nikdy!

Jsem křesťan a občan České republiky!

POZOR!

Informace pro toho, kdo neví, co ve skutečnosti znamená vyvěsit od 8. 3. do 10. 3. 2018 tibetskou vlajku

na podporu dalajlámy.

Jaký cíl má akce „vlajka pro Tibet a dalajlámu“ a kdo ji propaguje?

Cílem je:

1) Lstivě zapojit lidi do vzpoury proti demokraticky zvolenému prezidentu ČR v den jeho inaugurace. Neziskovky a elity v ČR usilují o krach české ekonomiky, a tím i o přerušení obchodních vztahů s Čínou. Prezident rozvíjí obchodní vztahy s Čínou k dobru ČR!

Co znamena byt chudy duchem

První z blahoslavenství je: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5,1-2) Co znamená být chudý duchem? V naší duši je velké bohatství různých závislostí na lidech, věcech, na svých myšlenkách, pocitech, pohledech, svých plánech… Toto bohatství nám brání, abychom na první místo ve svém životě postavili Ježíše Krista, abychom mohli chodit v Boží přítomnosti a aby v nás hořel plamen lásky k Bohu. Potom už nejdeme přímou cestou za Ježíšem, ale jsme otroky lži. Bohatství duševna je tedy velkým nebezpečím. Kdo je chudý duchem, není svázán různými závislostmi nebo pastmi světa či ďábla.

Co se můžeme učit od krále Davida?

V Bibli je několik příkladů odevzdanosti Bohu, např. Abraham, Job, David…

Bůh nazývá Davida „muž podle mého srdce“. V Písmu je popsáno mnoho životních situací, ve kterých se ocitl. Jak byl pronásledován králem Saulem, nebo jak se doptával Hospodina, když šel do války… Jsou tam však popsány i jeho svévolnosti, kdy se snažil prosadit svoji vůli.

Když se dopustil hříchu s Bat-šebou, přišel za to trest. Dítě narozené z hříchu, onemocnělo a umíralo. David ležel na zemi a postil se. Když dítě zemřelo „vstal ze země, umyl se, pomazal se, převlékl si oděv, vešel do Hospodinova domu a klaněl se. Pak vstoupil do svého domu a požádal, aby mu předložili chléb, a jedl.“ (2Sam 12,20) Jeho služebníci byli takovým jednáním překvapeni. On jim však na to pověděl: „Udělal jsem, co jsem mohl.“A pak dodal: „Teď dítě zemřelo. Proč bych se měl postit? Což je mohu ještě přivést zpět? Já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí.“ (v.23)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry? Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“

Gal 3,2-3 (11. 2 – 25. 2. 2018)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]