Fotogalerie

cz-remain-faithful-to-jesus-and-his-word cz-our-mission-on-earth-is-to-serve cz-it-is-not-enough-just-to-recite-the-our-father

Slovo života – Gal 4,18-19 (1. 7 – 15. 7. 2018)

«Je správné horlit, ale pro dobrou věc a vždycky, nejen tehdy,

když jsem u vás, moje děti. Znovu vás v bolestech rodím,

dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu.»

Rozjímání nad Gal 4,18-19

“Je správné horlit, ale pro dobrou věc a vždycky, nejen tehdy, když jsem u vás, moje děti. Znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu.”

Než se zamyslíme nad hloubkou Božího slova, je dobré si přečíst celou čtvrtou kapitolu listu Galaťanům, v níž je toto slovo. Duch Boží nám zde skrze apoštola Pavla předkládá více pravd. Od 12. verše se apoštol Pavel osobně obrací na křesťany z Galacie: „Snažte se mi porozumět, bratří, jako já mám porozumění pro vás; prosím vás o to. Nic jste mi neublížili. Víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium. Vy jste se však ode mne neodvrátili s ošklivostí, ačkoli to pro vás bylo pokušením, ale přijali jste mne jako posla Božího, jako Krista Ježíše. Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu vám dosvědčit, že kdyby to bylo možné, byli byste pro mne obětovali vlastní oči. Stal jsem se vaším nepřítelem tím, že vám říkám pravdu? Oni se o vás horlivě ucházejí, ale nemyslí to dobře; chtějí vás připravit o spásu a strhnout vás na svou stranu.“ Apoštol připomíná Galaťanům jejich prvotní nadšení, když jim slovem i mocnými činy hlásal Ježíše. Jejich upřímnost byla velká.

Starší biskup církví sjednocených v Ukrajinskou misionářskou církev, pastor církve Křesťanská naděje, Valerij Rešetinský

Ptají se mě: Za co jsme prolévali krev? Ohledně té krve chci dnes říct pravdu: Ten pride byl na krvi! Po krvi patriotů, po krvi lidí, se prošli tamti kohouti! 

Už jsme slyšeli právní a administrativní hodnocení událostí 17. června. Chtěl bych, abyste teď věnovali pozornost duchovní stránce. Je vytvořen dojem, jako by se to parlamentu vůbec netýkalo, jako by se to ani prezidenta vůbec netýkalo. Prostě nějací mimozemšťané přišli a udělali nám tu takový „prajd“. Ve skutečnosti duchovní stránka spočívá v tom, že 17. června v přítomnosti policie a některých politických sil, za přítomnosti zahraničních hostů, před očima mládeže Ukrajiny i Kyjevanů, Ukrajinu prostě znásilnili. Naštěstí se našli někteří lidé dobré vůle a křesťané, kteří prostě křičeli. Prostě křičeli! Byla prolita čerstvá, nová krev.

Petr Husák z Ukrajinské katolické univerzity se obrací ke kněžím UHKC: Jak se tak dívám, vy už brzy úplně ztratíte autoritu (Nikdo z vás se nepostavil proti gay pride)

Když se retrospektivně ohlédnu na události 16.-17. června 2018 v Kyjevě, a především na „Mezikonfesní modlitbu a protest svědomí proti politickému homosexualismu“ (právě toto heslo bylo na hlavním plakátě mezikonfesní noční modlitební stráže) na náměstí Nezávislosti a rovněž na zbití a zatčení účastníků mírné manifestace vedle památníku Michaila Hruševského, chtěl bych vyslovit několik vlastních postřehů a myšlenek.

Já a moje manželka Lesja jsme se zúčastnili mezikonfesní noční modlitební stráže, kterou organizoval a v jejímž čele stál Kněz (ano, s velkým písmenem) UHKC, otec Konstantin Pantelej. Zvečera byl chvíli přítomný ještě jeden kněz UHKC, kterého znám od vidění. Ostatní byli převážně protestantští pastoři, a dokonce tam byli i mesiánští židé. Zdá se mi, že tam byl i jeden římskokatolický kněz…

Boh ma oslobodil od strachu

Keď som bola malá, pozerala som filmy sci-fi a horory. Pravdaže mi to prinieslo len škodu, ale ja som to vtedy ešte nechápala. Skrze tie filmy prišiel strach – bála som sa zostať večer sama doma. Keď boli doma rodičia, bolo mi dobre a v srdci som mala pokoj, ale ak niekde odišli a nechali ma samu, nemohla som si nikde nájsť miesto…

Eutanázie – vyhlazování Čechů?

26. 6. 2018

V českém parlamentu vystoupila poslankyně Procházková s návrhem na prosazení eutanázie podle holandského modelu. Tvrdí, že holandský zákon je prý nezneužitelný. Dovolává se své autority, coby lékařky, která 30 let pracovala na ARU. Proto dnes pro celé Česko prosazuje zákon, který rychle odstraní utrpení – lékaři pacienty zabijí. Hippokrat se v hrobě obrací!

Světová lékařská asociace a Parlamentní shromáždění Rady Evropy se jasně vyslovily proti eutanázii: „Eutanázie jakožto úmyslné zabití, ať již skutkem nebo zanedbáním, závislé lidské osoby pro její údajné dobro musí být vždy zakázána“.

Tvrzení Procházkové, že nizozemský zákon o eutanázii, který si vzala za vzor, se nedá zneužít, popírají fakta:

2002: Nizozemský zákon stanovil jako podmínku k použití eutanázie „nesnesitelné a beznadějné utrpení“ a věk starší 12 let.

Manželství gayů a leseb je sebevražda národa

25. 6. 2018

Homo-lobbyisté v České republice usilují o zničení základní buňky společnosti, kterou byla a je rodina. Je reálné podezření, že si 70 000 petičních podpisů nafingovali, aby následně mohli prosadit do české společnosti autogenocidní zákon. Je nutno všechny podpisy prověřit. Kromě zfalšovaných podpisů jsou zde i podpisy lidí, kteří nebyli informováni a vůbec netuší, jak zhoubný důsledek jejich podpis přinese pro národ a budoucí pokolení. Bez pravdivého poučení každého podepsaného a ukázání na tragické následky jsou podpisy jen podvodem a manipulací.

Homo-lobbyisté se odvolávají na OSN a lidská práva.

Americká velvyslankyně při OSN, Nikki Haleyová, v Radě pro lidská práva komentovala důvod vystoupení USA zkritizováním Rady, cituji: „Tato organizace je obráncem porušovatelů lidských práv… Je to pokrytecká organizace, která slouží vlastním zájmům, a z lidských práv si tropí posměch.“

Modlitbová stráž mi priniesla radosť

Krajšie ukončenie mojej dlhodobej PN-ky ani nemohlo prísť. Napriek tomu, že som v tom období venovala veľa času modlitbám a rozhovorom s Pánom Ježišom (nikdy predtým som toľko možností a voľných chvíľ nemala), týždňová stráž MZ bola pre mňa „iba” príležitosť zapojenia sa do daného úmyslu.

Jen pokora může strhnout masku a odhalit odvěkého lháře a vraha

Když člověk učí dějiny filosofie, chce se mu z toho plakat, jak drze mohli všichni ti tzv. filosofové otravovat evropské myšlení. Všichni mají společného jmenovatele a jím je nenávist proti jedinému a pravému Bohu a hlavně nenávist vůči Ježíši Kristu a Jeho církvi, kterou se snaží vnitřně i zevnějškově zničit. Ať je to Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Comte či jiní. Všichni zaváděli zpět pohanskou morálku jako hedonismus a epikureismus, což je v podstatě otupení i přirozeného svědomí, kdy člověk vědomě koná zlo a ubližuje druhým v honbě za požitkářstvím. Toto „náboženství“ se tlačí i k nám s moderní vlnou, která jde ze západu. Klademe základní otázku: Proč to všechno mohlo vzejít a hlavně, proč se to mohlo šířit a zasáhnout tzv. křesťanskou Evropu? Protože ochabla láska mnohých k Bohu a bylo málo těch, kteří by žili cele s Ježíšem a pro Něho. Nežilo se z víry, Ježíš byl opuštěn a jen se filosofovalo.

Reakce na tzv. homosexuální sňatky

23. 6. 2018

Ve dnech 21. a 22. června v Praze proběhla manifestace za ochranu národa před destruktivními vlivy, což následně souvisí i s ochranou rodiny a zdravých národních tradic.

Paradoxem, a přímo nožem do zad účastníkům manifestace, bylo vyhlášení české vlády, která v pátek odpoledne podpořila návrh zákona o tzv. homosexuálních manželstvích. Mainstreamová média masírují mozky národa frázemi, že to je „fér“, že nyní homosexuálové budou mít „plnohodnotné rodinné vztahy“ a že už konečně budou bez překážek adoptovat děti. Média jásají, že Česko je první z postkomunistických zemí, která tento zákon prosazuje, a nesmí prý tuto šanci propást.

Je to asi, jako když deset bláznů skáče do propasti a jedenáctý se bojí, aby tuto šanci nepropásl.

Když Anton Špelec, ostrostřelec, v putyce pronesl: „Císař pán je korunovaný vůl,“ co by asi řekl o těch, kteří prosazují tyto protipřirozené zákony, jejichž ovocem bude zničení instituce rodiny a sebevražda národa?

List kněžím Moravy

20. 6. 2018

Vážení moravští kněží,

v Brně proběhly už tři kající pochody. Jsou v pravdě i ekumenické, protože kromě věřících katolíků se jich zúčastňují i pravoslavní a rovněž protestantští pastoři se svými věřícími.

Znovu vás prosíme, abyste si před Bohem a svým svědomím uvědomili, k jak hrozné urážce našeho Pána a Spasitele došlo v brněnském divadle. V dané situaci je mlčení k tomuto zločinu spoluúčastí na něm.

V neděli 24. 6. v 15.00 vyjde z náměstí Svobody v Brně už poslední kající pochod. Prosíme vás, abyste ještě před nedělí oznámili aspoň některým farníkům možnost zúčastnit se kajícího pochodu. Budou pak reprezentovat celou vaši farnost, a to má nesmírný význam v duchovní oblasti a jednou před Božím soudem.

List kňazom Západného Slovenska

20. 6. 2018

Vážený pán farár,

v Brne prebehli už tri kajúce pochody. Sú naozaj ekumenické, pretože okrem veriacich katolíkov sa ich zúčastňujú aj pravoslávni a tiež protestantskí pastori so svojimi veriacimi.

Prosím Ťa, drahý brat v Kristovi, aby si si pred Bohom a svojím svedomím uvedomil, k akej hroznej urážke nášho Pána a Spasiteľa došlo v brnenskom divadle. V danej situácii je mlčanie k tomuto zločinu spoluúčasťou na ňom.

V nedeľu 24. júna o 15.00 h z námestia Slobody v Brne vyjde už posledný kajúci pochod. Prosím Ťa, aby si ešte pred nedeľou upozornil aspoň niektorých svojich farníkov na možnosť zúčastniť sa kajúceho pochodu na odčinenie hroznej urážky nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Tí, ktorí pôjdu, budú reprezentovať celú Tvoju farnosť, a to má nesmierny význam ako v duchovnej oblasti, tak raz aj pred Božím súdom.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.“

Gal 5,16-17 (15. 7 – 29. 7. 2018)