Fotogalerie

cz-the-fight-is-short cz-our-misery-brings-us-to-jesus cz-god-is-seeking-for-souls-who-will-love-him

Slovo otce patriarchy Eliáše na svátek Tří světitelů

Ježíš říká i nám: „Vy jste světlo světa.“ (Mt 5,14) Skutečným Světlem světa je jen Ježíš! My však máme mít účast na Jeho světle. Máme být sjednoceni s Ježíšem. My ve své podstatě nejsme světlem, ale tmou. Proto Ježíš řekl, že každý z nás se musí znovu narodit. Světlem jsme jen natolik, nakolik jsme sjednoceni s Ježíšem. Když Mu patříme, pak co je Jeho, je i naše. A co je naše, má být Jeho. Ježíš chce, abychom se odřekli všeho a ztratili svou duši pro Něho a pro evangelium. Proč? Aby On v nás mohl působit, aby v nás mohl v plnosti žít, aby nás prosvítilo Jeho světlo a abychom i my pak byli tím světlem.

Je svátek Tří světitelů. O nich můžeme vpravdě říci, že byli světlem světa.

Sv. Basil Veliký bojoval za čistotu víry. Nejen ve dne, ale i v noci psal knihy a také listy biskupům, protože v tom čase církev upadla do hereze arianismu, která popírá Kristovo Božství. Sv. Basil sám bojoval proti celému systému hereze v církvi. Sv. Jan Zlatoústý byl několikrát vyhnán ze své eparchie, protože byl věrný Ježíšovi. Všichni, kteří šli za Kristem, byli pronásledováni, biti a zesměšňováni.

Slovo života – Gal 3,2-3 (11. 2 – 25. 2. 2018)

„Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto:

Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry?

Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“

Rozjímání nad Gal 3,2-3

Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona,
 anebo na základě slyšení víry? Jste vskutku tak nemoudří? 
Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?

Třetí kapitola listu Galaťanům začíná slovy: „Vy pošetilí Galaťané, kdo vás to obloudil, vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný!” A pak následuje verš 2. a 3.: „Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry?“

Ve 2. kapitole apoštol ukazuje na to, že ospravedlnění není ze skutků zákona, ale z víry v Krista (Gal 2,16) a pokud by někdo chtěl dosáhnut ospravedlnění skrze zákon, Kristova smrt by byla zbytečná (Gal 2,21). Tedy k ospravedlnění je nutná víra v Krista Ježíše. A nyní apoštol ukazuje, že tato víra v Krista je nutná i k tomu, aby člověk přijal v plnosti Ducha Božího tak, jak Ho přijali apoštolé v den Letnic. Objasňuje, že Ducha Božího nedostane za skutky zákona, ale opět jen a jen skrze víru v Ježíše.

Němečtí biskupové povýšili ohavnost na svátost

6. 2. 2018

Německý kardinál R. Marx zavedl v rámci pastorace udílení svátosti manželství homosexuálům. Kněz, který chce udělovat tuto novou „svátost“, dostane k tomu od svého biskupa kompetenci. (britský časopis Catholic Herald; bavorské rádio Bayerischer Rundfunk 3. 2. 2018).

Podobně se k propagaci homosexualismu přidal patriarcha Kirill v RE.

Jaký je postoj Písma svatého a Tradice církve?

Citace apoštola Petra: „Také města Sodomu a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům.“ (2 Pet 2)

Citace apoštola Judy: „Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně. (Jud 1)

K projevu Trumpa z 30. 1. 2018

5. 2. 2018

Ve svém projevu 30. ledna 2018 prezident Trump jasně vyhranil svůj postoj návratu k základům amerického národa, to je ke křesťanským hodnotám. Řekl: „Společně znovu objevujeme americkou cestu. My v Americe víme, že víra a rodina, nikoli vláda a byrokracie, jsou centrem života Američanů. Naším heslem je ‚In God we trust‘ – ‚Věříme v Boha‘.“

Bylo povzbudivé, že po těchto slovech předseda Sněmovny reprezentantů Kongresu USA, který seděl za zády Trumpa, Paul Ryan, zvedl pravou ruku i oči k nebi a hlasitě řekl: „Amen!“

Americký komentátor dodává: Už toho bylo dost, že jsme se styděli a klopili zrak, když se někdo zmínil, že naši zemi založili křesťané. Západní hodnoty, to už nesmí být jakási tolerantnost, kde se toleruje amorálnost a zločiny proti lidstvu, kde je do centra postaven nějaký gender nadčlověk

Bude lžipatriarcha Kirill platit pokutu 5 milionů rublů či bude jako vlastizrádce zbaven úřadu?

5. 2. 2018

Patriarcha Kirill se při návštěvě generálního sekretáře Rady Evropy vyjádřil, že lesby a homosexuálové nesmí být takzvaně pronásledováni ani takzvaně diskriminováni.

Kirill se tímto veřejným postojem dopouští skutečné diskriminace, a to rodiny i ruské společnosti! Je třeba vědět, že zákaz gay pride a homosexuálních manželství není diskriminací, ale jen ochranou a sociální hygienou. Bez spravedlivých zákonů, postavených na morálních hodnotách, nastává rozklad společnosti a sebezničení.

Kirill po vzoru Františka prosazuje nejen islamizaci, ale už i homosexualismus. Odmaskoval se, že má stejného ducha a slouží stejným nadnárodním organizacím.

Skandální vyznamenání od Františka

5. 2. 2018

Lilianne Ploumenová, bývalá nizozemská ministryně, obdržela od papeže Františka titul komandéra Papežského řádu sv. Řehoře Velikého.

Ploumenová je mimořádně aktivní v prosazování potratů a homosexualismu. Za toto dostala už mnoho vyznamenání. Skandálním je, že František ji rovněž ocenil vysokým papežským vyznamenáním! Tím veřejně schválil potraty a homosexualismus.

František prosazuje nejen islamizaci, ale i jiné prostředky k redukci lidstva dle plánů NWO. Je třeba vědět, že dle věroučné buly Pavla IV. je jako heretik vyobcován z církve a všechno, co koná, je neplatné.

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Chtěl bych se od vás dozvědět jen toto: Přijali jste Ducha na základě skutků Zákona, anebo na základě slyšení víry? Jste vskutku tak nemoudří? Když jste začali Duchem, dokončujete nyní tělem?“

Gal 3,2-3 (11. 2 – 25. 2. 2018)

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY

 • Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině […]

 • 9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY

  9. Závěr   Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě […]

 • 8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY

  Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujících technologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je […]

 • 7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

  I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná. Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední […]

 • 6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

  Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto […]