Vyhlášení anathemy na katolického kněze Tomáše Halíka

Pidhirky – Ukrajina, 29. 6. 2008
V den svátku apoštolů sv. Petra a sv. Pavla

Na základě apoštolské a prorocké služby, která nám byla Bohem a církví udělena, my, níže podepsaní biskupové, tímto zveřejňujeme, že katolický kněz Tomáš Halík je na základě Gal 1,8 vyloučen z Kristova mystického těla, kterým je církev.

T. Halík popírá a zpochybňuje Božství Ježíše Krista i Jeho vzkříšení. Křesťanství a jeho spásonosnou víru v Krista staví na stejnou rovinu s buddhismem a jinými pohanskými religiemi. Své hereze veřejně šíří ve svých knihách, článcích a veřejných vystoupeních.

Tímto zavazujeme (Mt 18,18) ve jménu Pána Ježíše Krista všechny biskupy, kněze, řeholníky a křesťanskou mládež v České republice, aby se oddělili od apostaty (odpadlíka) Tomáše Halíka: „Kdo ho pozdravuje, má účast na jeho zlých skutcích.“ (2J 9-11)

 

Biskupové UHKC

+ Eliáš, OSBM

+ Metoděj, OSBM

+ Samuel

+ Markian, OSBM

Kopie:

  • Papež Benedikt XVI.
  • Kardinálům a biskupům katolické církve
  • Bartoloměji I, Alexeji II., patriarchům a biskupům pravoslavných církví
  • Představitelům křesťanských církví v ČR
  • Klausovi, prezidentu ČR

 

Stáhnout: Vyhlášení anathemy na katolického kněze Tomáše Halíka (29.6.2008)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť co bylo Zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého Syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle“.

Ř 8,3 (6. 10. – 22. 10. 2019)