Slovo života – Ř 7,22-23 (25. 8. – 8. 9. 2019)

„Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím.

Vidím však jiný zákon v mých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli

a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech.“

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík (že to učinil) skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.“

Ř 7,24-25 (8. 9. – 22. 9. 2019)