V bezmocnosti máme děkovat a stavět se do živé víry

Musíme se učit přijímat různé bezmocnosti, za vše okamžitě děkovat a vzít Boží slovo jako meč Ducha proti hořkosti a výčitkám, tedy opřít se o něj. Ono nám dá sílu – Duch, který je za ním. Stačí se jen zastavit, uvědomit si situaci, v níž se nacházím a postavit se do živé víry: „Pane, Ty to vidíš! Důvěřuji Ti!“ Pak se snažit stát v té víře a znovu se do ní vracet, když je člověk zvláštními neviditelnými, lstivými tlaky či zdánlivě nevinnými a dobrými myšlenkami odváděn od spojení s Kristem.

 

Stáhnout: V bezmocnosti máme děkovat a stavět se do živé víry

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Aby byl spravedlivý požadavek Zákona naplněn v nás, kdo nechodíme podle těla, ale podle Ducha.“

Ř 8,4 (20. 10. – 3. 11. 2019)