V bezmocnosti máme děkovat a stavět se do živé víry

Musíme se učit přijímat různé bezmocnosti, za vše okamžitě děkovat a vzít Boží slovo jako meč Ducha proti hořkosti a výčitkám, tedy opřít se o něj. Ono nám dá sílu – Duch, který je za ním. Stačí se jen zastavit, uvědomit si situaci, v níž se nacházím a postavit se do živé víry: „Pane, Ty to vidíš! Důvěřuji Ti!“ Pak se snažit stát v té víře a znovu se do ní vracet, když je člověk zvláštními neviditelnými, lstivými tlaky či zdánlivě nevinnými a dobrými myšlenkami odváděn od spojení s Kristem.

 

Stáhnout: V bezmocnosti máme děkovat a stavět se do živé víry

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)