Slovo života – 1J 3,22 (30. 6. – 14. 7. 2019)

„Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho,

protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí“

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Aby byl spravedlivý požadavek Zákona naplněn v nás, kdo nechodíme podle těla, ale podle Ducha.“

Ř 8,4 (20. 10. – 3. 11. 2019)