Rozjímání nad 1J 3,22

Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho,
protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí.

Je řečeno, že oč poprosíme, dostaneme. A důvod: protože zachováváme Jeho přikázání a děláme, co se Mu líbí.

Před tím, od 18. verše, apoštol Jan ukazuje na důležitost upřímnosti srdce před Bohem a píše: Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko! Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu.“

V tomto slově života je zdůrazněno, že dostaneme to, oč prosíme. Podmínkou vyslyšení našich proseb je zachovávat Jeho přikázání a konat před Ním, co se Mu líbí.

Ve verši 23. je konkrétně řečeno, co je Jeho přikázání: Věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal.“ Co to znamená? Ježíš říká: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ On za nás i život položil. A my máme milovat bližního tak jako sebe. To znamená: když pro sebe chceme to největší dobro, a tím je život věčný, chceme, aby ho měl i náš bližní, bratr a sestra. Proto máme konat misii modlitby, misii slova či misii utrpení. To je naše konkrétní láska k bližnímu.

 

Stáhnout: Rozjímání nad 1J 3,22

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“

Ř 7,18-20 (11. 8. – 25. 8. 2019)