Máme skutečně cele patřit Ježíši

Máme skutečně cele patřit Ježíši, neboť On za nás prolil svou krev na Golgotě. On kvůli nám přišel na tuto zem. Máme umírat sobě pro Ježíše. Např.: Když vnímáme chyby svých bližních, je třeba proměňovat je ve svůj kříž, který s vírou a odevzdaností denně máme brát na sebe a skrze něj denně umírat sobě a své vůli. Není cílem, aby se naši bližní zbavili svých chyb, ale abychom my v maličkostech „umírali“ sobě, a to s velikou vírou a láskou k Ježíši. On nás vidí. On má s námi svůj plán. Náš život je naplánován už od věčnosti. Ježíš chce, abychom se Mu cele dali, se svým tělem, které je živým chrámem Ducha Svatého, i se svou duší a všemi jejími mohutnostmi – pamětí, rozumem, vůlí i citovostí. Stále máme pamatovat na dvě věci: na osobní vztah k Ježíši v modlitbě a na Boží slovo. Duch Kristův nás bude postupně uvádět do hlubin tajemství Božího slova.

 

Stáhnout: Máme skutečně cele patřit Ježíši

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Aby byl spravedlivý požadavek Zákona naplněn v nás, kdo nechodíme podle těla, ale podle Ducha.“

Ř 8,4 (20. 10. – 3. 11. 2019)