Co je jediné trvalé? Sloužit Ježíši!

Je třeba se vzájemně povzbuzovat, znovu a znovu si uvědomovat marnost a klam světa i co je jediné trvalé: sloužit Ježíši. Na tom jednom nám má záležet – sloužit cele Pánu, usilovat o Jeho čest a slávu i spásu duší.

Naším cílem je skutečně milovat Boha celým srdcem, celou duší a vší silou! Život žijeme jen jedenkrát a nevíme, kdy nás Bůh povolá na věčnost. Život se neměří délkou, ale tím, jak jsme ho prožili. Lépe je žít ve svatosti 24 let jako svatá Terezička Ježíšova, než žít dlouhý život ve vlažnosti. Proto máme vykupovat čas, neustále se pokořovat, konat pokání za minulost, prosit Ducha Svatého o dar pravé kajícnosti, abychom tak byli uzdraveni ze své lenosti, tuposti, kritičnosti, falešné spravedlnosti, svých falešných pohledů a citů, které zneužívá duch lži!

 

Stáhnout: Co je jediné trvalé? Sloužit Ježíši!

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Aby byl spravedlivý požadavek Zákona naplněn v nás, kdo nechodíme podle těla, ale podle Ducha.“

Ř 8,4 (20. 10. – 3. 11. 2019)