Duch svatý tě naučí…

My sami od sebe nejsme schopni pochopit hloubku Božích pravd a Božích tajemství. Tu platí jen Ježíšovo slovo: „On vás naučí…“ Kdo? Duch svatý. Nikdo jiný nás není schopen naučit. On přijde k tobě s osobním přístupem, On tě naučí. Ale ty musíš chtít, spolupracovat, a On tě pak naučí. Není řečeno, jestli za rok nebo za pět let či za celý život. Ale On tě naučí. Máš zaslíbení: „Naučí…“ Naučí tě být s Ježíšem. Naučí tě, jak žít tak, aby Ježíšův život v tobě mohl růst, aby v tobě žil Kristus.  Naučí tě, abys ty umíral a Ježíš, aby rostl. A dále Ježíš říká: „Připomene vám všechno, co jsem mluvil.“ Jak to kolikrát v určitých situacích potřebujeme! Často říkáme: „Kdybych si na to vzpomněl…“ A když už člověk prohraje, říká si: „Tak jednoduchá věc, takový primitivismus! Vždyť jsem to věděl… Jak jsem si na to v té situaci mohl nevzpomenout? Teď za to trpím. Prohrál jsem celou věc, kvůli maličkosti.“ Takovou zkušenost má každý z nás. A tu je řečeno: Duch svatý vám připomene… Připomene v pravý čas všechno, co je potřebné – z toho, co Ježíš mluvil. A to, co Ježíš mluvil, máme v Božím slově, v evangeliu.

 

Stáhnout: Duch svatý tě naučí…

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“

Gal 5,17-18 (19. 5 – 2. 6. 2019)