„Připomene vám všechno, co jsem mluvil.“

Duch svatý nám připomene vše, co Ježíš mluvil. Ne však k tomu, abychom o tom diskutovali u zeleného stolu, pitvali to jako v pitevně, ale bez Ducha Božího, jenom svým rozumem, který postavíme jako nejvyšší normu! To bychom nakonec skončili tam, kde skončila „slavná německá teologie“. Jak jsou na tom tito němečtí teologové dnes? Prosazují islamizaci, ale co je nejhorší, hlásají hereze, které zpochybnily všechny pravdy křesťanské víry. Jeden jejich kardinál, který je teď v Římě, je heretik „par excellence“. Druhý je propagátorem sňatků homosexuálů v chrámech! Tam dospěli slavní mudrlanti, němečtí velkohlavci, s jejich slavným Tübingenem a jinými univerzitami, kde přímo „cedili“ různé pravdy, ale bez Ducha svatého, ne pod Jeho vedením, ale v duchu světa, v duchu pýchy, tak aby to bylo líbivé, aby to bylo „na úrovni“. Avšak prostotu evangelia, život, který v tom jádru je, ubili. Dnes vidíme ovoce na celém německém národě. Hanba, trojnásobná hanba! Kdo bude konat pokání? Kdy si konečně přiznají pravdu? Kdy konečně vyznají: Byli jsme oklamáni, nevěřili jsme Bohu, nevěřili jsme Jeho služebníkům prorokům, ale uvěřili jsme falešným prorokům, heretikům, kteří ovlivnili jak Druhý vatikánský koncil, tak i pokoncilní období a vnesli hereze na všechny teologické fakulty. Je to totální otrava! Takové ovoce sbíráme bez Ducha Božího, bez pravdivého pokání! Duch svatý přichází k těm, kdo mají upřímné srdce, kdo mají pravdivou sebekritiku a přijímají Boží pravdy, Boží tajemství a sklání se před nimi. Když je člověk přijme, Duch svatý ho uvede do pravdy toho tajemství, které přijal. Každý si to může vyzkoušet: Když přijme Ježíše jako svého osobního Spasitele a svého Pána a v konkrétních situacích realizuje tu pravdu, Duch svatý mu ukáže, uvede ho do poznání, že už to pak není jen víra, ale poznání: „Ježíš mě miluje. Já to vím.“ Samozřejmě přijde potom temnota, zkouška a musíme dál bojovat. Ale znám Pravdu a jsem na Cestě, která vede k Životu věčnému. Sám Ježíš je ta Cesta, Pravda a Život.

 

Stáhnout: „Připomene vám všechno, co jsem mluvil.“

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon v mých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech.“

Ř 7,22-23 (25. 8. – 8. 9. 2019)