„Vy však mě uzříte…“

Ježíš říká apoštolům: „Vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy živi budete.“ (J 14,19) Uzří apoštolové Krista? Ano, uzří Ho vzkříšeného na třetí den po Jeho smrti a pak se jim bude zjevovat čtyřicet dní. A ve světle slávy Ho také uzří ve chvíli své fyzické smrti, kdy už Ho budou vidět tak, jak je. Uzří Ho! První z apoštolů, kdo Jej takto uzřel, byl jeden z bratrů, za něž se přimlouvala jejich matka, aby seděli jeden po pravici a druhý po levici Kristově. Ježíš se jich tehdy zeptal: „Můžete pít kalich, který piji já?“ Jakub a jeho bratr Jan řekli: „Můžeme.“ Ježíš jim odpověděl: „Můj kalich budete pít.“ A také pili.  První, kdo pil kalich utrpení byl Jan, který jako jediný z apoštolů prožil sjednocení s Kristovou smrtí tím, že byl ochoten i zemřít, a proto zůstal stát věrně pod křížem. A jeho bratr Jakub byl první z apoštolů, který jako mučedník obětoval život za Krista. Byl sťat mečem. Později za Krista položili život i všichni ostatní. Uviděli Krista! I my Ho uvidíme a po celou věčnost budeme vidět Jeho tvář. Ale podmínkou je zůstat věrný Kristu až do konce – do smrti.

 

Stáhnout: „Vy však mě uzříte…“

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“

Gal 5,17-18 (19. 5 – 2. 6. 2019)