František a hereze v Abu Dhabi

16. 3. 2019

Prohlášení podepsané Františkem v Abu Dhabi obsahovalo: „Pluralismus a různost náboženství, barev, pohlaví, ras a jazyků je moudrá Boží vůle, s jakou stvořil lidské bytosti“.

1. Tímto vyjádřením František tvrdí, že moudrá Boží vůle je pluralismus pohlaví, což je v dnešní době chápáno ne pouze tak, že Bůh stvořil muže a ženu, ale bezpočet genderů. Toto dvojznačné vyjadřování dává plný prostor pro herezi a zároveň legalizuje genderovou ideologii. To je hrubý zločin proti Bohu a lidstvu!

2. Moudrá Boží vůle neustanovila žádný pluralismus náboženství. Bůh pohanství, démony, zlo, války a zločiny pouze dopouští, ale nakonec přijde spravedlivý Boží soud a pro mnohé věčné zavržení. A toto Bůh nechce, ale respektuje svobodnou lidskou vůli. Boží vůle je, aby se všichni obrátili a vírou v Ježíše Krista byli spaseni.

František přes mnohá napomenutí zatvrzele hájí heretické postoje. Je jasné, že je neplatným papežem!

 

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

 

Stáhnout: František a hereze v Abu Dhabi (16.3.2019)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)