Heretici a apostati Německa

17.3.2019

Na shromáždění německých biskupů ve dnech 11.-14. března v Lingenu byly předloženy návrhy na přijetí antikoncepce, pohlavního soužití mimo manželství, homosexuálních vztahů a teorie gender. Je zcela evidentní, že jde o absolutní rozpor s dosavadní naukou církve. Němečtí biskupové neberou v potaz realitu smrti ani Božího soudu a věčnosti. Cynicky ruší Boží zákon a přikázání, která jsou cestou ke spáse. Platí o nich Ježíšovo: „Neznám vás, odejděte ode mne pachatelé nepravosti! Tam bude pláč a skřípění zubů.(Lk 13,27-28)

Schvalování hříchu bude probíhat v sérii setkání biskupů, která dostala název „synodní cesta“ (pozn. do pekla). Prezentoval to předseda německé biskupské konference kard. Reinhard Marx když uvedl, že většina biskupů požaduje změnu sexuální morálky a dodal: „… Věci už tak dále nemohou pokračovat…“

Komentář: Opravdu, věci už tak dále nemohou pokračovat, protože to, co biskupové požadují, není křesťanské, ale přímo démonské.

Na setkání biskupů bylo zdůrazněno: „Sexualitu a žádostivost je třeba pokládat za pozitivní charakteristiky, které mají svůj cíl ‚samy v sobě‘, a bez vztahu k předávání života (prokreaci).“

Komentář: Tímto němečtí biskupové schvalují těžké hříchy proti 6. a 9. přikázání Desatera. Je to gesto veřejné vzpoury proti Bohu a je jasné, že už jsou – až na čestné výjimky – jako veřejní heretici vyloučeni z církve. Církevní úřady okupují nezákonně a církev vedou k sebezničení. Likvidují ji účinněji než zjevní nepřátelé.

Konkrétně byly na setkání biskupů prezentovány tyto postoje:

– Citace: Sexualita determinuje existenci člověka.

Komentář: Zneužitá sexualita otvírá dveře egoismu, cynismu, bezbřehému hedonismu, degraduje člověka pod úroveň zvířete a vtěluje do duše nečisté démony, které Ježíš vyháněl!

– Citace: Antikoncepční prostředky slouží životu.

Komentář: Antikoncepční prostředky brání životu! Mnohé jsou abortivní, čili zabíjejí už lidský plod.

– Citace: Masturbace je odpovědný vztah k vlastní sexualitě.

Komentář: Masturbace je hřích a nikoliv zodpovědný vztah k vlastní sexualitě!

– Citace: Homosexuální vztahy mají pozitivní složky jako přátelství, věrnost a životní pomoc.

Komentář: Tato formulace je hrubě lživá a protibiblická. Homosexualita se příčí lidské přirozenosti. Písmo svaté ji nazývá ohavností a několikrát varuje před Božím trestem ohně z nebe (2Pt 2,6, Jud 7). Němečtí heretici ve své propagandě zvrácenosti navíc zapomínají na důsledky, kterými je AIDS, hepatitida B, různí paraziti, psychické kolapsy, zločiny a sebevraždy.

– Citace: Homosexuální vztahy musí být akceptovány bezpodmínečně.

Komentář: Bezpodmínečně je třeba německé heretiky vyhnat z církevních úřadů, než bude pozdě.

– Citace: Církev musí přijmout skutečnost, že některé osoby nejsou schopny identifikovat se jako muž nebo žena atd.

Komentář: Tímto zhýralí církevníci prosazují zvrácenou gender ideologii, která je dnes ale spojena i s kradením dětí a jejich adopcí těmto deviantům. O tom zatím pokrytecky mlčí.

Církev pod vedením těchto heretiků už nesmí zvrácenost nazývat tím, čím je, a zavírá hříšníkům cestu pokání a spásy. A to je velký zločin!

Německá biskupská konference se tímto prezentuje jako církev antikrista a synagoga satana. 

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: Heretici a apostati Německa (17.3.2019)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)