Slovo života – Ř 7,4 (10. 3 – 24. 3. 2019)

„Právě tak jste se i vy, bratří moji, stali mrtvými pro zákon

skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu,

který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu.“

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)