Slovo života – Ř 7,4 (10. 3 – 24. 3. 2019)

„Právě tak jste se i vy, bratří moji, stali mrtvými pro zákon

skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu,

který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu.“

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně.“

Ř 7,16-17 (21. 4 – 5. 5. 2019)