Slovo života – Ř 7,3 (24. 2 – 10. 3. 2019)

«Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici,

oddá-li se jinému muži. Jestliže však manžel zemře,

je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí,

když se oddá jinému muži.»

 

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)