Slovo života – Ř 7,3 (24. 2 – 10. 3. 2019)

«Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici,

oddá-li se jinému muži. Jestliže však manžel zemře,

je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí,

když se oddá jinému muži.»

 

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně.“

Ř 7,16-17 (21. 4 – 5. 5. 2019)