František a duch II. Vatikána

14.2.2019

František na palubě letadla během cesty z Arabských emirátů prohlásil, že vše, co koná, je v plné shodě s II. vatikánským koncilem (2VK). Řekl, že se od něho neodchýlil ani o milimetr. Pokud mluví v tomto případě pravdu, pak vše, co činí, je viditelným plodem 2VK.

František vyhlašuje subjektivismus, odmítá objektivně platné morální normy i Boží přikázání. Vyhlašuje nové učení, nové evangelium, za které však dopadá trest vyloučení z Kristovy církve! (dle Gal 1,8-9) Tragédií je, že toto jiné evangelium implicitně vyhlásil i 2VK. V dokumentu Dignitatis Humanae (DH) je do centra postaven neobrácený člověk, který už nepotřebuje Boha ani pokání z hříchů ani Krista ke své záchraně a spáse. Zdůrazňuje se jen jakási lidská důstojnost, pochybné právo a nedefinovatelná svoboda, a to vše bez pokání.

Terminologie v DH je cílevědomě dvojznačná. Například termín „náboženství“ je vědomě používán místo termínu „křesťanství“. Katolíci to pokládají za prosté synonymum. Zde však jde o záměrné postavení křesťanství a pohanských kultů na jednu rovinu! Cílem je vnitřní rozklad církve.

Dvojznačná a nejasná terminologie v dokumentech 2VK patří ke strategii psychologické války, která nyní pokračuje ve světě a nese smrtonosné ovoce. Pravda, dobro, právo, svoboda, důstojnost, vše je relativizováno. Pevné pilíře přirozených i křesťanských pravd jsou podkopány a narušeny. Ovocem je chaos, odpad od spasitelného učení, homosexuální síť uvnitř církve a islamizace Evropy. Dále je to genderová ideologie popírající základní realitu, že muž je mužem a žena ženou.

Skrze dvojznačné pojmy v dokumentech II. Vatikána se otevřely dveře duchu lži a smrti. Duch Boží, Duch pravdy, byl vyhnán z centra církve. Duch světa neboli duch II. Vatikána zaujal skrze aggiornamento v církvi klíčové místo a nedovoluje pravdivé pokání! Depositum víry, Písmo svaté i Tradice se tomuto duchu musí podřídit. „Znesvěcující ohavnost je na místě svatém!“ (Mt 24,15)

František svými herezemi, krytím a prosazováním amorálnosti zviditelnil ducha II. vatikánského koncilu! Jak sám říká, neodchýlil se od něho ani o milimetr.

Postaví se nový papež proti smrtonosnému duchu II. Vatikána? To je podmínka sine qua non k pravdivé obnově církve!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: František a duch II. Vatikána (14.2.2019)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon v mých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech.“

Ř 7,22-23 (25. 8. – 8. 9. 2019)