Velká lóže oceňuje Františkův program církve New Age

15.1.2019

Velká lóže Španělska na stránkách svého zpravodaje „El Oriente“ reagovala na Františkovo vánoční vyhlášení (25. 12. 2018) univerzálního bratrství, a tedy programu církve New Age (https://mailchi.mp/gle/eloriente243).

Citace z „El Oriente“: „Papežova slova ukazují, jak vzdálená je současná církev obsahu encykliky Humanum genus (1884), která je posledním velkým odsouzením zednářství.

Odpověď: Velká lóže jasně chápe, že František svým projevem o Vánocích de facto zrušil církevní dokument Humanum genus. Tento dokument jasně odsuzuje zednářství. Se zednáři proto není možná žádná společná cesta! František ji ale dnes vehementně navrhuje.

Citace z „El Oriente“: „Cesta, kterou tehdy náboženský fundamentalismus odsoudil, je dnes cestou, kterou společně lidstvu navrhuje nejvyšší velekněz (velmistr) katolické církve a celosvětové svobodné zednářství.“

Odpověď: Co to je za společnou cestu? Tou cestou není cesta spásy. Program zednářských lóží je vnitřní likvidace církve. František má se zednáři jednoho ducha. Je otázkou, jestli se zednářské lóže nepřičinily i k jeho prosazení za papeže.

Citace z „El Oriente“: Není na světě svobodného zednáře, který by se nepřipojil k současnému papeži v jeho touze po univerzálním, heterogenním bratrství v politice, kultuře a náboženství.

Odpověď: Prohlášení lóže výstižně vyjadřuje, čí je František bratr a komu slouží!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: Velká lóže oceňuje Františkův program církve New Age (15.1.2019)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“

Gal 5,17-18 (19. 5 – 2. 6. 2019)