Františkův program církve New Age

12.1.2019

František o Vánocích de facto vyhlásil novou církev New Age.  

Citace: Bratrství mezi lidmi různých náboženství (…) Naše rozdílnost nám tedy neškodí, nepředstavuje žádné nebezpečí, je to spíše bohatství. Je to jako u umělce, který chce vytvořit mozaiku. Je lepší mít k dispozici kamínky různých barev, než jen několika.“

Odpověď: František tvrdí: „Bratrství mezi lidmi různých náboženství…“. Toto je nemožné! Bratrství znamená mít společného otce. V bratrství snad mohou být různé pohanské kulty, protože mají společného otce, ďábla (srov. 1Kor 10,20). Není však možné aby ti, kdo přijali Krista a stali se dětmi nebeského Otce, tvořili bratrství s těmi, kteří uctívají démony. „Není žádné společenství (bratrství) mezi Kristem a Beliálem“ (2Kor 6,15). Bůh všechny stvořil, ale pohané Ho neuctívají. Bůh chce všechny spasit, ale kdo nepřijme Spasitele Ježíše Krista, „nemá ani Otce“ (srov. 1J 2,23).

Františkova tvrzení jsou nepravdivá a heretická:

Citace: „Naše rozdílnost (křesťanů a pohanů) nám tedy neškodí.“

Odpověď: Spojovat rozdílnost, a dokonce diametrální, mezi křesťanstvím a pohanstvím nejen škodí, ale vede k sebezničení křesťanství.

Citace: „… nepředstavuje žádné nebezpečí.“

Odpověď: Představuje mnohá nebezpečí i to největší: apostazi od Krista a ztrátu věčného života!

 Citace: „… je to spíše bohatství.“

Odpověď: Takové bohatství je falešné a otrávené. Pokud se však pohané obrátí, když jim bude zvěstováno evangelium, a ne Františkovy hereze, a přijmou Ježíše Krista, přijímají tím to největší bohatství – věčnou spásu!

Františkovo učení a antimisie jsou proti Písmu i Tradici a jsou heretické!

František používá přirovnání o umělci, který tvoří mozaiku z různých barevných kamínků. Tím dává na stejnou rovinu křesťanství s pohanstvím. Dává na stejnou rovinu výkupnou Kristovu smrt na kříži s pohanskými oběťmi dětí Molochovi a démonům. To je neslučitelné a heretické!

Je jasné, že František je apostata a heretik, a proto i neplatný papež!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: Františkův program církve New Age (12.1.2019)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá.“

Ř 7,18-20 (11. 8. – 25. 8. 2019)