František dešifroval démony aggiornamenta II.Vaticana

14. 10. 2018

František v kázání dne 12. 10. 2018 dešifroval aggiornamento, tedy ducha světa v církvi, přicházejícího se zdvořilými démony, nebezpečnějšími než zjevná posedlost.

Citace z Františkova kázání: „Někdy se může zdát, že boj mezi dobrem a zlem je velice abstraktní, ale je to opravdový boj, který je veden mezi Bohem a starým hadem, mezi Ježíšem a ďáblem. A tento boj probíhá v nás. Každý z nás je v boji. Možná aniž si to uvědomujeme, ale jsme v boji… Podstatou démona je ničení a je nebezpečné počínat si jako děti, které si cumlají prst a myslí si, že to tak není a že jde o výmysly kněží... Jsme křesťané, katolíci, chodíme na mši, modlíme se… Ano, máme svoje chyby a prohřešky, ale zdá se nám, že všechno je v pořádku. On [démon] je zdvořilý: jde, dívá se, hledá pěknou partičku, zaklepe na dveře – ‚Smím vstoupit?‘ Zvoní na zvonek. Tito zdvořilí démoni jsou horší než ti první (projevující se zjevnou posedlostí), protože si nevšimneš, že je máš doma. A to je ten světský duch, duch tohoto světa… Nezpůsobí rozruch, prezentuje se přátelsky, přesvědčuje: ‚To nic není… potud je to ještě dobré‘ – a přivede tě na cestu průměrnosti, učiní tě vlažným na cestě zesvětštěníDuch tohoto světa přichází se zdvořilými démony… s tebou je démon u stolu, žije a bydlí s tebou, je docela normální, ale ponouká tě a ovládá duchem zesvětštění. … Co se děje v mém srdci? Proč jsem tak průměrný? Proč jsem tak vlažný? Kolik těchto ‚zdvořilých‘ bydlí v domě, aniž by platili nájem?“

František pravdivě vyjádřil, že démoni, kteří způsobují zesvětštění, jsou mnohem nebezpečnější než ti, kteří člověka pokoří vážným hříchem. Proč jsou nebezpečnější? Protože zesvětštění drží člověka v duchu farizeismu, sebezbožšťování a nekajícnosti, tedy na široké cestě do záhuby. Výstižně tím vyjádřil, že duch tohoto světa, to není jen abstraktní pojem, ale konkrétní démoni. František tak odmaskoval koncilní aggiornamento. Touto odbornou diagnózou ukázal, že za II. vatikánským koncilem není Duch svatý, ale zdvořilí démoni ducha světa! Ovoce už dnes vidíme. Františkovo odhalení je skutečně revoluční! Doposud se nikomu nepodařilo ducha koncilního aggiornamenta tak přesně rozšifrovat!

V pokoncilní době za vlády Pavla VI. se tito démoni aggiornamenta plně vtělili do církve skrze liberální teologii a synkretismus s pohanstvím. Je šokující, že František dne 14. 10. 2018, po tomto geniálním odhalení ducha II.Vaticana, kanonizoval Pavla VI.! Kanonizoval tím démony aggiornamenta!

Po koncilu se katolíci vyhýbají živým formulacím a hlubokým pravdám Písma, jako např: „Kdo má lásku ke světu, není v něm lásky Otcovy.“ (1J 2,15)

Kdyby takové kázání jako František, pronesl někdo jiný, moderní křesťané by ho vypískali. Ocejchovali by ho jako člověka nesnášenlivého, nemajícího lásku, jako náboženského primitiva a fanatika, který straší mýty o démonech.

V jaké situaci však František toto kázání pronesl? V situaci, kdy je vážně obviněn z krytí homosexuálních zločinů na nejvyšších místech v církvi a je požadována jeho abdikace. František obvinění nevyvrací, ale ani neabdikuje. Postavil se do role světce pronášejícího vysoce duchovní kázání. Prostý katolík po jejich přečtení nabývá dojem, že obvinění Františka je očerněním a hrubým omylem. A tento cíl František sleduje. V těchto dnech zároveň skrytě diriguje biskupskou synodou s cílem legalizace homosexualismu a vtělení morálního rozvalu ze své Amoris laetitia.

Za maskou světce se skrývá profesionální likvidátor církve i Božích přikázání.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: František dešifroval démony aggiornamenta II.Vaticana (14. 10. 2018)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon v mých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech.“

Ř 7,22-23 (25. 8. – 8. 9. 2019)