Petr Husák z Ukrajinské katolické univerzity se obrací ke kněžím UHKC: Jak se tak dívám, vy už brzy úplně ztratíte autoritu (Nikdo z vás se nepostavil proti gay pride)

Když se retrospektivně ohlédnu na události 16.-17. června 2018 v Kyjevě, a především na „Mezikonfesní modlitbu a protest svědomí proti politickému homosexualismu“ (právě toto heslo bylo na hlavním plakátě mezikonfesní noční modlitební stráže) na náměstí Nezávislosti a rovněž na zbití a zatčení účastníků mírné manifestace vedle památníku Michaila Hruševského, chtěl bych vyslovit několik vlastních postřehů a myšlenek.

Já a moje manželka Lesja jsme se zúčastnili mezikonfesní noční modlitební stráže, kterou organizoval a v jejímž čele stál Kněz (ano, s velkým písmenem) UHKC, otec Konstantin Pantelej. Zvečera byl chvíli přítomný ještě jeden kněz UHKC, kterého znám od vidění. Ostatní byli převážně protestantští pastoři, a dokonce tam byli i mesiánští židé. Zdá se mi, že tam byl i jeden římskokatolický kněz…

První otázka, jaká mi hned vyvstala na mysli: Kde jsou JINÍ veledůstojní duchovní UHKC? Přece v Kyjevě není jediný o.Konstantin…

Ochranu modlitební stráže měli po celou noc na zodpovědnosti dva (!) policisté, skutečně rozvážní a rozumní, žádní „dementi“. Chci jim zde vyslovit svou úctu a vděčnost.

S manželkou nám vystačily síly do 4 hodin ráno…

Kolem 7.00 ráno nás probudil zvonek telefonu, volal kamarád. Byl na noční modlitební manifestaci u památníku Hruševského až do rána a řekl mi o násilném rozehnání modlitebníků. Jemu samému se podařilo utéct. Pochopil jsem, že jít tam už nemá cenu. A také byla neděle a bylo třeba jít na svatou liturgii.

Po svaté liturgii v patriarchální katedrále UHKC přistupuji k známému knězi a říkám: „Bylo by třeba ohlásit lidem, a to hoří, že vláda podpořila pochod zvrácenců a manifestanti byli zbiti a zatčeni – 56 osob.“ On mi odpovídá: „Nechci jim dělat reklamu!“ (Bylo to řečeno tak, jako by se po této informaci měla nejméně polovina farníků stát homosexuály a hned běžet na gay pride). Když jsem si uvědomil, že tento kněz slouží „po boku těch nejvyšších“, došlo mi, že toto je pozice vedení a většiny kléru UHKC! A touto větou se všem vysvětluje absence kléru UHKC, kromě o. Konstantina, na noční modlitební stráži. Odpověděl jsem mu, že strčit hlavu do písku není řešením, a po rozmyslu tady říkám všem duchovním a kléru: Otevřete si Katechismus UHKC „Kristus naše Pascha“. V něm kromě samého katechismu je ještě i katechismová část a v ní rubrika s názvem „Cizí hříchy“. Jeden z nich zní: „Mlčet na hřích“. A vůbec: Jsem udivený zvláštním mlčením, a co víc, i bezpáteřností vedení mé rodné UHKC! Vždyť římskokatolický episkopát se zmohl na výzvu, a copak naši jsou horší? Jedině, že by chtěli Krista postavit na jednu rovinu s Beliálem? (2Kor 6,15) Říkám s naprostou jistotou: Postavit je na jednu rovinu se vám nepodaří! Beliál vás podvede a vy přestanete být církví. Cirkusácký obřadový teátr nikomu netřeba.

Ohledně „prajdu“ zvrácenců podporovaného vládou a zbití manifestantů prohlašuji: Vláda přešla všechny meze! Nejen v tom, že už podle tradice Kučmy použila tisíce těžkooděnců – „kosmonautů“ proti bezbranným manifestantům. Morální úpadek vlády je daleko hlubší. Dokonce v čase zahnívajícího římského impéria si žádný ani sebezkaženější imperátor nedovolil zapojit pluky pretoriánů, aby ochraňovaly parád chorých zvrácenců ani si nedovolil posílat pretoriány dusit protesty římských občanů proti takovému „průvodu“. Za to by se styděl i Nero! Ten Nero, který skončil zle. I vy skončíte zle. Morální legitimitu už jste ztratili.

 

Stáhnout: Petr Husák z Ukrajinské katolické univerzity se obrací ke kněžím UHKC: Jak se tak dívám, vy už brzy úplně ztratíte autoritu (Nikdo z vás se nepostavil proti gay pride)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“

Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)