Boh ma oslobodil od strachu

Keď som bola malá, pozerala som filmy sci-fi a horory. Pravdaže mi to prinieslo len škodu, ale ja som to vtedy ešte nechápala. Skrze tie filmy prišiel strach – bála som sa zostať večer sama doma. Keď boli doma rodičia, bolo mi dobre a v srdci som mala pokoj, ale ak niekde odišli a nechali ma samu, nemohla som si nikde nájsť miesto…

Dokonca sa stalo, že keď ma raz rodičia opäť nechali doma samu, šla som do kuchyne, vzala kuchynské nože a schovala ich pod svoju posteľ. Neustále ma trápil strach, že sa niekto vláme do bytu, že prídu zlodeji a ublížia mi…

Jedného dňa (to už bolo v čase, keď som spoznala veľkú Božiu lásku a začala chodiť do modlitbového spoločenstva, ktoré sa schádza v našom kostole), som sa rozhodla: „Tak už dosť! S tým strachom je potrebné niečo robiť! Tak už sa ďalej nedá…!” Kľakla som si vo svojej izbe, vzala som do ruky sv. Písmo, pomodlila som sa k Svätému Duchu a potom som poprosila Pána Ježiša, aby ma zbavil toho strachu. Odovzdala so Mu celý svoj problém a s vierou som si otvorila Božie slovo: „Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na Teba. Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?” (Ž 56,4-5)

Od tej chvíle som mala v srdci pokoj a istotu, že bez vôle Božej mi ani vlas z hlavy nespadne.

Ďakujem Ježišovi, že ma oslobodil od strachu.

Kristína

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Což nevíte, bratři, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.“

Ř 7,1-2 (10. 2 – 24. 2. 2019)