Gender genocida – otevřený dopis třem prezidentům

 11. 6. 2018

Vážení prezidenti USA, Ruské Federace a České republiky,

do zákonodárství demokratických států je podvodným způsobem prosazována gender ideologie. Je totalitní, podobně jako ideologie fašismu. Stejně tak by měla být veřejností odsouzena, než bude pozdě. Je dokonce ještě horší než všechny předcházející totalitní ideologie, protože už od dětství deformuje psychiku člověka i mužskou a ženskou identitu a činí z lidí psychické i fyzické trosky. Nese znaky otevřeného satanismu. Z křesťanského pohledu jde o zjevnou vzpouru proti Bohu a jím ustanoveného řádu.

Tento nelidský systém je diktován nadnárodními rezolucemi, úmluvami (např. Istanbulská), rekomendacemi, deklaracemi EU, RE, OSN.

Genderová ideologie proniká do všech sfér společnosti – do zákonodárství, soudnictví, policie, vojska, školství, medicíny, kultury. Nové školní osnovy programují nepřípustné experimenty s pohlavím a identitou dětí už od mateřských školek a škol. Deformují psychiku dětí a narušují jejich identitu transsexuálním terorem. Následky jsou děsivé – trvalé psychické poruchy a sebevraždy. Toto je organizovaný zločin na dětech. Novodobí političtí tyrani trestají nejtěžšími sankcemi ty, kteří brání své děti. Sociální piráti kradou děti rodičům a přidělují je k sexuálnímu zneužívání především pedofilním homosexuálům.

Referát Cambridgské univerzity z roku 2017 uvádí statistická fakta o žácích ve Skotsku, kteří změnili operativně pohlaví. 98% z nich chtělo spáchat sebevraždu a 40% se o to opakovaně pokoušelo.

(srov.: https://www.stonewallscotland.org.uk/sites/default/files/school_report_scotland_2017_1.pdf,
http://www.ustranssurvey.org/reports)

Programovaná autogenocida lidstva a její etapy:

  1. etapa: exploze pohanství, okultismu a nemorálnosti.
  2. 2. etapa: gender ideologie.
  3. etapa: čipizace lidstva (Zj 13,16-18).

Tím se má dovršit nadvláda šelmy a způsobit peklo na zemi a ohnivé jezero po smrti (Zj 19,20; 20,10).

Vážení prezidenti ČR, RF a USA, obracíme se na vás, abyste genderové pojetí člověka a genderovou politiku odsoudili jako totalitární, podobně jako byla odsouzena ideologie hitlerovského fašismu.

Pozvedněte společně svůj hlas k záchraně národů!

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

 

 

Stáhnout: Gender genocida – otevřený dopis třem prezidentům (11.6.2018)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Kdo zachovává Jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha“

1J 3,24 (14. 7. – 28. 7. 2019)