Odpověď na článek z LN: „Kdo může nahradit kardinála Duku“

10.6.2018

Co tento a podobné články sledují? Sledují dobro církve a národa? A jaký duch je za nimi? Je to duch falešného proroka T. Halíka. Už léta usiluje o kardinálský klobouk i o post prezidenta. Zatím akce k svržení Miloše Zemana organizoval většinou zákulisně, teď už ale zřejmě pocítil, že přišel jeho čas. Někteří totiž tvrdí, že elity dnes prosazují vítače Holuba za kardinála a Halíka za prezidenta.

Islamofilové František, Holub a Halík mají stejnou krevní skupinu. Prosazují hereze, islamizaci a morální rozvrat. František jako apostata nezákonně okupuje úřad, ale setrvačností je jeho nezákonná vláda respektována. Pokud by do Prahy i ustanovil heretika Holuba, případně Halíka, jeho nařízení jsou neplatná, a navíc by sloužila k zničení české církve. Nikdo je dle věroučné buly Pavla IV. Cum Ex Apostolatus Officio i Gal 1,8-9 není povinen respektovat. Kard. Duka má právo dále ve funkci zůstat a nebrat v úvahu žádný dekret od Františka. Sám by potom mohl určit svého nástupce, protože pro hereze Františka je v církvi období sede vacante.

Obdobná situace byla v Evropě v době Jana Husa, kdy byli dokonce tři papežové. Žádný z nich ale nehlásal takové hereze jako František. Tvořit falešnou jednotu pod heretikem s cílem sebevraždy církve a národa, to není poslušnost Kristu, ale antikristu.

Noviny už předem vytroubily, že věc je rozhodnuta: „…v Holubovi by papež František mohl mít v Praze svého člověka“. Za tímto sebevražedným plánem stojí především Graubner, který před veřejností vystupuje jako konzervativní, tedy pravověrný biskup. Proč potom nikdy neřekl jasnou výzvu proti islamizaci, proti gay pride, proti genderu, likvidujícímu podstatu rodiny, proč neřekl nic proti juvenilní justici kradoucí děti? Pokud něco řekl, tak to byl jen farizejský alibismus. Graubner má stejného ducha jako Halík, jen nosí konzervativní kabát.

V Brně došlo k do nebe volající urážce našeho Pána a Spasitele. Kard. Duka toto rouhání radikálně a veřejně odsoudil. Halík naopak urážku schválil a Graubner s Holubem zůstali v tiché jednotě s Halíkem. Nepostavili se za Krista v jednotě s kard. Dukou, přestože to byla jejich povinnost.

Graubner navíc „decentně“ navrhl, aby Duka co nejdříve odešel. Zapomíná, že kard. Vlk byl v úřadě do svých 78 let. Graubner doslova říká: „Myslím, že naše generace už svou práci odvedla. Myslím, že je třeba předat veslo mladším.“

Jakou práci odvedl Graubner? LN ho označily za hlavního vyjednávače restitucí. Co se týče předání vesla, ať jde tedy Graubner příkladem, přece už téměř 30 let sedí v Olomouci. Je čas, aby předal veslo mladším.

Jaký je Graubnerův postoj k Rotary klubu, k Lions klubu a k podobným elitám? Stejný, jako má mudrc Halík. Svou jednotu s Halíkem i na politické scéně projevil před prezidentskými volbami.

V LN je zmínka, že před osmi lety, při odchodu kard. Vlka, řekl Dominik Duka toto: „Musíme říct, že uzavíráme dvacetiletou kapitolu a jasně cítíme, že je potřeba hledat nové cesty.“

Dvacet let drželi veslo v ČBK liberální fokolaríni kard. Vlk, Graubner a Radkovský. Dle statistiky už po deseti letech jejich veslování v ČBK odpadl jeden milion katolíků. Duch v ČBK pod 20letou vládou fokoláre v čele s Vlkem a Graubnerem paralyzoval ostatní pravověrné biskupy, že nebyli schopni se proti tomuto duchovnímu teroru postavit. Bohužel, dále v ČBK převládá duch foko-liberalismu. Vláda fokoláre v ČBK je podobná vládě elit nad Evropou. Je dobrá a potřebná jednota, ale v pravověrnosti a v Kristu, a ne jednota v herezi a antikristu.

Radkovský neustále mantruje: „Neurážejte nám svatého otce,“ a vůbec si nepřipouští, že se František jako heretik vyloučil z církve. Už vyčerpaní a touto atmosférou otrávení pravověrní biskupové, ze strachu z psychického teroru tzv. jednoty a lásky, neměli sílu se ani otevřeně sjednotit s postojem kardinála k rouhačskému divadlu. Za ně ČBK vydala oficiální vyjádření, prosazené Graubnerem, Radkovským a Holubem, že prý tento rok „nebudou za trest podporovat brněnskou seznamku pod názvem Re:publika.“

Je jasné, že fokoláre je sekta, protože se odsekla od podstatných pravd katolického učení. Důsledek je exkomunikace latae sententiae. Jediné řešení je veřejné pokání! Současné hereze liberalismu vylučují z Kristovy církve a vedou do pekla. Dnes je aktuální, aby biskupové vyšli z ČBK – foko-Babylónu (srov. kard. Ratzinger, Rozhovory s Messorim – ohledně biskupských konferencí).

Dnes Graubner s Radkovským i Halík dobře vědí, komu je třeba předat veslo k totálnímu potopení církve i národa.

Závěrem: Bylo by na místě, aby restituční arcibiskup Graubner zrealizoval svůj návrh a on sám předal veslo mladšímu, a to v co nejbližším čase. Rozhodně si pak celá arcidiecéze od teroru „jednoty a lásky“ oddechne.

 

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Stáhnout: Odpověď na článek z LN: „Kdo může nahradit kardinála Duku“ (10.6.2018)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.“

Kol 3,1-3 (7. 10. 2018 – 21. 10. 2018)