Pravdivé pokání a mezilidské vztahy

Bez pravdivého pokání se rozpadne jak rodina, tak klášterní společenství a člověk je nešťastný, protože za hříchy jsou síly temnoty. Od ní se nedá oddělit jinak, než vejitím do světla, do pravdy a přiznáním si svých hříchů. To je první krok pokání. Pak je potřebné je dát Ježíšovi.

Bůh se sklání k těm, kdo se pravdivě kají a chodí před Ním jako děti, ale ne k těm, kteří sice říkají, že jsou Boží děti, avšak s pokáním nemají nic společného.

Když nastane konflikt, a nikdo nedělá pokání, duch uraženosti a „své“ pravdy zůstává v rodině, v klášteře… pak je z toho rozvod, řeholníci utíkají z kláštera… Ten duch uteče jenom před pravdivým pokáním, proto pokání je životní nutností. Pokud však vyznají své hříchy Ježíši, pak mohou dál spolu pracovat a reagovat na sebe.

 

Stáhnout: Pravdivé pokání a mezilidské vztahy

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.“

Gal 3,26-27 (17. 6 – 1. 7. 2018)