Českobratrská církev evangelická už není Kristovou církví, stala se synagogou satanovou

Synod této církve dne 2. 6. 2018 oficiálně schválil rouhavý a potupný zločin vůči našemu Pánu Ježíši Kristu, který se stal v brněnském divadle. Tímto schválením zločinu sami zveřejnili, že už nemají Ducha Kristova, ale ducha antikrista. Navíc synod schválil veřejné potupení české vlajky. Proto tato církev nemá už právo se nazývat ani českou, ani bratrskou, ani evangelickou. Rovněž nemá právo se už nazývat církví, protože se stala synagogou satanovou. (Zj 2,9.13)

Sami sebe vyloučili a uvrhli na sebe Boží anathemu – prokletí (Gal 1,9).

„Lide můj, vyjdi z tohoto Babylónu!“ (Iz 48,20).

 

Tuto anathemu za zradu dne 5. 6. 2018 zveřejnil Byzantský katolický patriarchát.

 

Stáhnout: Českobratrská církev evangelická už není Kristovou církví, stala se synagogou satanovou

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Neboť kdo zemřel, je ospravedlněn od hříchu. Jestliže jsme tedy s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít.“

Ř 6,7-8 (21. 10 – 4. 11. 2018)