Reakce na setkání Františka s třemi oběťmi homosexuální pedofilie (+ video)

25. 5. 2018

Celosvětová média zveřejnila zprávu o setkání Františka Bergoglia s třemi oběťmi homosexuální pedofilie z Chile. Místo zodpovědného řešení, František tyto oběti zneužil jako precedens k prosazení falešné tolerance k homosexualitě a pedofilii. Tím popřel Boží a přirozené zákony. Geyovi doslova řekl: „Bůh tě tak učinil.“

Toto je lež a hereze. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu jako muž a žena. Existují jen dvě pohlaví, a to mužské a ženské. Bůh nestvořil sexuální zvrácenost. Ta je ovocem hříchu.

František ve své exhortaci popřel objektivní morální normy. Líbá nohy transsexuálům a homosexuálům. Před celým světem dokazuje, že nemá Ducha Kristova, ale ducha antikrista.

František řekl veřejnému geyovi: „Musíš být šťastný s tím, jaký jsi, měl bys milovat sebe takového, jaký jsi“.

Tím František říká celé církvi, že homosexuální skutek už není hříchem. A to je hereze! František učí milovat stav nekajícnosti, který vede do věčné smrti.

Jaký dopad mají tyto Františkovy výroky a postoje na církev a veřejnost?

Dopadem je masové rozšíření homosexuality v církvi i ve světě.

Katolíci stále slyší v liturgii: „V jednotě s naším papežem Františkem“. Tato slova jsou součástí kánónu. Mají vyjádřit platnost svaté liturgie. Ale její platnost je podmíněna jednotou s pravověrným papežem. Jen pravověrný papež garantuje spasitelné učení církve. V liturgii mají slovo a gesto podstatný význam.

Položme čtyři esenciální otázky:

1.otázka: Je František pravověrný papež, anebo je heretik?

František je zjevný heretik.

2.otázka: Má František Ducha Krista, anebo antikrista?

František Bergoglio má ducha antikrista.

3.otázka: Může být liturgie sloužena v jednotě s duchem antikrista platná?

4.otázka: Je dnes katolická církev ještě katolickou, či už apostatickou?

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: Reakce na setkání Františka s třemi oběťmi homosexuální pedofilie (25. 5. 2018)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Nevíte snad, že když se někomu vydáváte za služebníky, abyste ho poslouchali, pak jste služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti?“

Ř 6,16 (2. 12 – 16. 12. 2018)