Anathema na 161 řeckých poslanců (+ video)

11. 5. 2018 

Řecký parlament schválil 9. května 2018 legislativu, která umožní homosexuálům tyranizovat děti a obohacovat se na jejich utrpení. Krycí název: adopce. Navíc jde většinou o děti ukradené milujícím rodičům zločinným systémem juvenilní justice.

Zákon prosadilo 161 poslanců. Za tento zločin proti Bohu, svědomí a lidskosti na sebe uvrhli Boží trest – anathemu – prokletí. Vyloučili se z Tajemného Těla Kristova – církve! 

Ministerstvo zdravotnictví Ruské Federace eviduje homosexualitu jako psychickou chorobu. Tak ji ještě před nedávnem evidovala i WHO. Homosexualitou se navíc šíří mnoho infekčních chorob i smrtelný AIDS. Otřesné statistiky jsou zamlčovány. Homosexuálové jsou většinou i pedofilové. Legislativa, která schvaluje tyto nejtěžší zločiny proti dětem a lidskosti, tím zavádí satanizaci Řecka. Důsledkem bude autogenocida.

V autoritě apoštolské a prorocké ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého vyhlašuji na každého ze 161 poslanců řeckého parlamentu, kteří zločinný zákon prosadili, Boží anathemu, prokletí. Pokud dotyční zrádci Krista a národa nebudou konat pokání, v hodině smrti bude každý z nich uvržen do ohnivého jezera (Zj 20,15).

Bible varuje: „Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Jud 7)

Řekové, metanoite!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Stáhnout: Anathema na 161 řeckých poslanců (11. 5. 2018)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti, ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.“

Ř 6,13 (18. 11 – 2. 12. 2018)