Svolávají vědmy na Rusko požehnání, anebo prokletí? (+ video)

25. 4. 2018

Dne 24. 3. 2018 probíhal v budově magistrátu Moskvy (Nový Arbat 36, sektor А) kongres vědem, léčitelů, čarodějů a mágů, kteří žádali o legalizaci své okultní činnosti.

Jaké ovoce přinášejí vědmy, potvrzuje historie i současnost. Vědma před konkrétním člověkem důvěrně a sugestivně očerní nevinného, jako by byl příčinou jeho neštěstí. Tím poštve lidi proti sobě navzájem, takže se bezdůvodně nenávidí. Často jedna vědma rozeštve i celé město a důsledkem jsou mnohdy vraždy a sebevraždy. Proto v minulosti byly vědmy k odstrašení ostatních upalovány.

Pokud Rusko nechce na sebe stáhnout prokletí, nesmí legalizovat tato média démonů, usilujících o vnitřní rozvrat společnosti. Naopak je třeba je zakázat a trestně stíhat.

Působení vědem, léčitelů, čarodějů, mágů i spiritistů vždy škodilo psychickému, duchovnímu i fyzickému zdraví člověka. Magie, věštění a jiné projevy okultismu jsou těžkým hříchem proti prvnímu Božímu přikázání.

Příklad ze současnosti: V České televizi zveřejnili žalobu syna, jehož otec pod vlivem vědmy spáchal sebevraždu. Vědma cynicky odpověděla: „Neměl mě poslouchat. To je jeho věc.“

Jiný příklad: Mladý veterinář ze Slovenska, otec tří dětí, chtěl spáchat z důvodu věštby sebevraždu. Zachránil ho mnich, který mu ukázal na ďábelské pozadí věštkyň.

Za věštěním a magií je duch lži, prokletí a smrti. Žena ze Slovenska svědčí, že byla pravnučkou vědmy. Když vědma nemohla zemřít, zavolala ji k sobě a předala jí tajemství, jak se otevřít ďáblu a tím získat jeho dar věštění. Duch věštecký tu přecházel z pokolení na pokolení více než 300 let. Když se obrátila a přijala Krista, démon odešel i s věšteckou schopností.

Co říká Písmo svaté o vědmách?

Ježíš zlé duchy vyháněl. Ve Starém zákoně byl za věštění a čarodějnictví trest smrti.

„Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít“. (Lv 20,27)

„Kdyby se někdo uchyloval k duchům zemřelých a k vědmám… proti takovému se obrátím a vyobcuji jej.“ (srov. Lv 20,6)

Prorok Eliáš oznámil králi Achaziášovi smrt za to, že se obrátil na věštce (srov. 2Kr 1). Dále Písmo varuje: „Ať se u tebe nevyskytne … věštec … ani čaroděj…“. (Dt 18,10)

Sv. Pavel vyhnal věšteckého ducha z otrokyně ve Filipech (srov. Sk 16,16nn) a v Efezu lidé spálili knihy, které se zabývaly věštěním a magií (srov. Sk 19,19).

Apokalypsa varuje, že úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra, najdou ti, kteří se zabývají věštěním a magií. (srov. Zj 21,8)

Uzákoněním „práce“ okultistů by se celá ruská společnost zbavila Boží ochrany a stáhla na sebe prokletí a tresty, jako je válka, hlad, nemoci a jiná neštěstí. Proto nemůže být tato okultní činnost služebníků ďáblových v Rusku legalizována!

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

 

Stáhnout: Svolávají vědmy na Rusko požehnání, anebo prokletí? (25. 4. 2018)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Víme přece, že starý člověk náš byl spolu
s ním ukřižován, aby bylo umrtveno tělo
hříchu, a my už hříchu neotročili.“

Ř 6,6 (23. 9. 2018 – 7. 10. 2018)