Svolávají vědmy na Rusko požehnání, anebo prokletí? (+ video)

25. 4. 2018

Dne 24. 3. 2018 probíhal v budově magistrátu Moskvy (Nový Arbat 36, sektor А) kongres vědem, léčitelů, čarodějů a mágů, kteří žádali o legalizaci své okultní činnosti.

Jaké ovoce přinášejí vědmy, potvrzuje historie i současnost. Vědma před konkrétním člověkem důvěrně a sugestivně očerní nevinného, jako by byl příčinou jeho neštěstí. Tím poštve lidi proti sobě navzájem, takže se bezdůvodně nenávidí. Často jedna vědma rozeštve i celé město a důsledkem jsou mnohdy vraždy a sebevraždy. Proto v minulosti byly vědmy k odstrašení ostatních upalovány.

Pokud Rusko nechce na sebe stáhnout prokletí, nesmí legalizovat tato média démonů, usilujících o vnitřní rozvrat společnosti. Naopak je třeba je zakázat a trestně stíhat.

Působení vědem, léčitelů, čarodějů, mágů i spiritistů vždy škodilo psychickému, duchovnímu i fyzickému zdraví člověka. Magie, věštění a jiné projevy okultismu jsou těžkým hříchem proti prvnímu Božímu přikázání.

Příklad ze současnosti: V České televizi zveřejnili žalobu syna, jehož otec pod vlivem vědmy spáchal sebevraždu. Vědma cynicky odpověděla: „Neměl mě poslouchat. To je jeho věc.“

Jiný příklad: Mladý veterinář ze Slovenska, otec tří dětí, chtěl spáchat z důvodu věštby sebevraždu. Zachránil ho mnich, který mu ukázal na ďábelské pozadí věštkyň.

Za věštěním a magií je duch lži, prokletí a smrti. Žena ze Slovenska svědčí, že byla pravnučkou vědmy. Když vědma nemohla zemřít, zavolala ji k sobě a předala jí tajemství, jak se otevřít ďáblu a tím získat jeho dar věštění. Duch věštecký tu přecházel z pokolení na pokolení více než 300 let. Když se obrátila a přijala Krista, démon odešel i s věšteckou schopností.

Co říká Písmo svaté o vědmách?

Ježíš zlé duchy vyháněl. Ve Starém zákoně byl za věštění a čarodějnictví trest smrti.

„Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít“. (Lv 20,27)

„Kdyby se někdo uchyloval k duchům zemřelých a k vědmám… proti takovému se obrátím a vyobcuji jej.“ (srov. Lv 20,6)

Prorok Eliáš oznámil králi Achaziášovi smrt za to, že se obrátil na věštce (srov. 2Kr 1). Dále Písmo varuje: „Ať se u tebe nevyskytne … věštec … ani čaroděj…“. (Dt 18,10)

Sv. Pavel vyhnal věšteckého ducha z otrokyně ve Filipech (srov. Sk 16,16nn) a v Efezu lidé spálili knihy, které se zabývaly věštěním a magií (srov. Sk 19,19).

Apokalypsa varuje, že úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra, najdou ti, kteří se zabývají věštěním a magií. (srov. Zj 21,8)

Uzákoněním „práce“ okultistů by se celá ruská společnost zbavila Boží ochrany a stáhla na sebe prokletí a tresty, jako je válka, hlad, nemoci a jiná neštěstí. Proto nemůže být tato okultní činnost služebníků ďáblových v Rusku legalizována!

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

 

Stáhnout: Svolávají vědmy na Rusko požehnání, anebo prokletí? (25. 4. 2018)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti, ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.“

Ř 6,13 (18. 11 – 2. 12. 2018)