Velikonoce s Halíkem na ČT

2.4.2018

Česká televize o těchto Velikonocích, kromě hrubě urážejícího filmu na Zelený čtvrtek, odvysílala i pořad s T. Halíkem z roku 2002.

Halík nejen v televizi, ale i ve svých knihách vystupuje jako „obhájce“ a „zachránce“ pohrdnutého křesťanství, ale ve skutečnosti kope křesťanství hrob. Používá k tomu několik metod:

  1. Metoda zesměšňování

Citace z Halíkovy knihy Noc zpovědníka: ‚vzkříšení‘ je happyend a celý příběh je pak typický mýtus nebo optimistická pohádka s dobrým koncem.“

Odpověď: Halík zesměšňuje základní pravdy víry. Kdo vezme pravdu vzkříšení vážně, ocitá se v pozici primitivního člověka, který bere vážně mýty a pohádky s dobrým koncem. Tím historickou realitu vzkříšení zesměšňuje a nedovoluje, aby člověk tuto realitu přijal.

  1. Metoda psychologických manipulací

Citace: „… obě verze příběhu (smrti a vzkříšení) se odehrávají současně. Víra znamená pochopení, že jde o paradox.“

Odpověď: Z tohoto nesmyslu, který Halík vymyslel, udělá velkou mystiku. Kdo jí nevěří, je ocejchován jako nevěřící a primitiv. Druhým krokem víry dle Halíka je spojit svůj život ne s evangeliem, ale s těmito nesmysly. Z toho pak, jak Halík přiznává, vzejde série paradoxů, ale už s nedobrým koncem. Proto čtenáře dále povzbuzuje, „abychom se jich nebáli a byli je schopni unést.“ Pěkně děkujeme prof. Halíkovi za takovou paradoxní víru a paradoxní důsledky v životě. Toto ale nemá s křesťanskou vírou nic společného!

  1. Metoda virtuální reality

Citace: „Vzkříšení je událost eschatologického charakteru – to chce naznačit onen výraz ,třetí den‘, který není jednoduše časovým údajem.“

Odpověď: Kristus třetí den vstal z mrtvých! Halík falešnou eschatologií zpochybňuje „třetí den“ i samu historickou realitu Kristova vzkříšení. Činí svědectví evangelia nevěrohodným a dělá z něho pohádku či mýtus.

Halíkův postoj ke vzkříšení je heretický. Nevěří v jedinečný zásah Boží všemohoucnosti, tedy v zázrak potvrzující Kristovo Božství. Svým demagogickým mudrováním evangelijní pravdu zatemňuje. Pokud ČT na Velikonoce dává prostor Halíkovi, kope hrob křesťanství v Česku.

 

+ Metoděj

Biskup sekretář Byzantského katolického patriarchátu

 

Stáhnout: Velikonoce s Halíkem na ČT (2. 4. 2018)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.“

Kol 3,1-3 (7. 10. 2018 – 21. 10. 2018)