Pseudopapež František opět provokoval líbáním nohou

2. 4. 2018

Názor většiny Italů opublikoval G. Veneziani v jednom z nejčtenějších deníků Libero quotidiano:
„Je to další padnutí na kolena před muslimy… V evangeliu neexistuje žádná zmínka, která by podporovala jeho gesto. … Nejvyšší představitel katolické církve … vzdával hold multikulturalismu a náboženskému synkretismu v křesťanském obřadu.
Islamisté zatčeni v posledních dnech v Itálii, toužili podříznout hrdlo nevěřících … šíří nenávistné projevy a pobídky k mučení křesťanů a jejich ukřižování…, tak jak je uvedeno v Koránu.
Snad bychom se brzy mohli začít i omlouvat, že si dovolujeme v Itálii, nebo už skoro v Italistánu, slavit Velikonoce. Tento papežův postoj se dá chápat jako symbol definitivní prohry a kapitulace. Vypadá to jako příkladná ukázka podřízenosti křesťanství. Čím více se budeme ukazovat shovívaví, tím více budou připraveni na nás udeřit; čím více budeme sklánět hlavy, tím více budou schopni nám je odříznout…
Kristus je vzkříšen a vstal z mrtvých a jen díky němu může být znovu zrozena naše umírající západní civilizace, včetně katolické církve.“ Tolik citace z článku.
(Pozn: Bergoglio je neplatným papežem. 14. 2. 2018 na něj Byzantský katolický patriarchát zveřejnil exkomunikaci.)
Je postoj většiny Italů, uveřejněný v deníku, i postojem většiny Čechů? Tragédií je, že v Česku si téměř polovina lidí přeje islamizaci, což se ukázalo ve volbách prezidenta. Kdo mate český národ s cílem jeho sebevraždy? Stoupenci Bergoglia?

o. Josef
kněz Byzantského katolického patriarchátu

 

Stáhnout: Pseudopapež František opět provokoval líbáním nohou (2. 4. 2018)

 

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.“

Ř 5,18 (12. 8 – 26. 8. 2018)