Vyhlášení exkomunikace na pseudopapeže Františka (+ video)

14. 2. 2018

František Bergoglio, jezuita, byl několikrát napomenut, varován, aby se oddělil od herezí. Přesto zatvrzele odmítá jakýkoliv projev pokání. Nadále dává mimořádně velké pohoršení nejen věřícím římskokatolické církve, ale i všem křesťanům a nevěřícím. Zneužitím nejvyšší církevní autority skrze hereze intenzivně prosazuje sebezničení církve, a to ve věroučné i morální oblasti.

Jde o tyto hereze:

František Bergoglio

1) v exhortaci Amoris laetitia popřel objektivně platné morální normy.

2) neoddělil se od herezí synkretismu s pohanstvím, které Kristovu spasitelnou smrt staví na stejnou rovinu s obětmi pohanským bůžkům, de facto démonům. Tím likviduje pravdivou misii.

3) prosazuje tzv. dynamický přístup k depositu víry, zrovnoprávňuje tím hereze s apoštolským učením.

4) neidentifikoval a neodsoudil hereze II. Vaticana jako synkretismus s pohanstvím a ztotožnění Alláha s Jahvem (LG 16, deklarace NA).

5) má účast na zločinech proti lidskosti Nového světového řádu (NWO).

6) usiluje o dechristianizaci Evropy intenzivním prosazováním islamizace.

7) mlčí ke kradení dětí juvenilní justicí.

8) v protikladu učení Písma a Tradice schvaluje a propaguje homosexualismus i jiné gender deviace.

Pro tyto hereze František Bergoglio sám sebe vyloučil z katolické církve. Proto Byzantský katolický patriarchát, v autoritě apoštolské a prorocké, ve jménu Trojjediného Boha Otce, Syna i Ducha svatého, vyhlašuje Františka Bergoglia za vyloučeného z katolické církve. Pokud jmenovaný nebude konat pokání ani v hodinu smrti, bude věčně zavržen.

Každý katolík, který s ním tvoří jednotu v herezi, se rovněž vylučuje z katolické církve.

Proto ať kněží a biskupové už ve svaté liturgii nezmiňují jméno tohoto exkomunikovaného apostaty Františka.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

Stáhnout: Vyhlášení exkomunikace na pseudopapeže Františka (14. 2. 2018)

Vyberte jazyk

Hľadať

Slovo života

„Také nevydávejte své údy hříchu za nástroje nepravosti, ale vydejte se Bohu jako ti, kdo ožili z mrtvých a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti.“

Ř 6,13 (18. 11 – 2. 12. 2018)